Sākas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības!

Lasīšanas čempions kļūs par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru!

Cienījamie 5.-6.klašu skolēni!

Cienījamie  skolotāji un vecāki!

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāk jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās. Turpinājumā iepazīstinām Jūs ar sacensību metodiku, kas aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu.

Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt senaizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

Mēs ceram, ka iesaistīsies ievērojams skaits dalībnieku. Un vai tas nav fantastiski, ja skolēns var sevi saukt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināla laikā tiks izvēlēts valsts lasīšanas čempions. Uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vārdā

Silvija Tretjakova

 

 

Lasīšanas sacensība notiks soli pa solim :

1.solis – no skolas (klases) līdz bibliotēkai – no septembra vidus līdz 1.decemrim

2.solis – reģiona fināls (Valmieras bibliotēkā)– no janvāra līdz marta vidum

3.solis – Nacionālais fināls (Latvijas Nacionālā bibliotēkā) – maija beigās

 

 

NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA

 Salacgrīvas vidusskolā

Salacgrīvas vidusskolas bibliotekāre informē, ka līdztekus lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāk jaunu skaļās lasīšanas sacensību.

11–12 gadus jauni (5.-6.kl.) skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās klasēs.

Tas notiek sadarbībā ar skolotājiem, kur 11–12  gadīgi ( 5.-6.klase) bērni tiek informēti par:

  • vietējo konkursu skolā
  • kā atrast grāmatas, kas vislabāk ir piemērotas skaļai lasīšanai;
  • kā panākt, lai lasītājā ir interesanti klausīties, kam vajadzētu pievērst uzmanību;
  • dalībniekus iepazīstināt ar izvērtējuma anketu, lai viņi zinātu, kā tiks vērtēts viņu lasījums.( anketa pielikumā)

Salacgrīvas vidusskolā līdz 20.novembrim tiek izvirzīti kandidāti uz Lasīšanas čempiona titulu skolas mērogā.     

 

1.solis-27. novembrī skolā notiek atlase- konkurss starp 5.-6.klasēm. Tiek noskaidrots skolas Lasīšanas čempions, kurš pārstāvēs Salacgrīvas vidusskolu reģionālajā finālā Valmierā. 

Savas skolas čempionu būs jāreģistrē īpašā šim nolūkam izveidotā interneta vietnē līdz 1. decembrim.

 

2.solis: pusfināls. Notiek Valmieras reģionālā bibliotēkā no janvāra līdz aprīļa vidum.

 Pusfināla konkursam katram dalībniekam:

  • jāizvēlas 5 minūšu fragments no kādas grāmatas, jāsagatavo ievadvārdi par šo grāmatu;
  • jāizmēģina lasīt šo grāmatas fragmentu pāris reizes klausītāju priekšā, kas var dot konstruktīvu kritiku;
  • lietderīgus padomus nodrošinās LNB Bērnu literatūras centrs.

Aprīļa vidū notiks tālāka komunikācija par turpmāko konkursa gaitu. Kandidātiem, kas turpinās sacensties finālā, nepieciešams izvēlēties jaunu fragmentu no tās pašas vai citas grāmatas. Par izvēlēto grāmatu jāpaziņo fināla konkursa organizatoriem.

Visi konkursa organizēšanas ieteikumi un informācija būs pieejami Valmieras bibliotēkā Bērnu apkalpošanas nodaļā, (galv. bibliotekāre Lolita Dreimane), kā arī Valmieras bibliotēkas mājas lapas sadaļā Bibliotekāriem.

 

 3. solis: nacionālais fināls. Notiek maija beigās.

Noslēgumā viens kandidāts no katra reģiona turpinās sacensības valsts finālā maijā. Šajā konkursā katrs reģionālais uzvarētājs lasīs gan fragmentu no izvēlētās grāmatas, gan no citas, nezināmas grāmatas, kas tiks iedota viņam fināla norises rītā- nesagatavots teksts. Valsts fināls būs neticami krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa lasīšanas čempiona klase. Fināls paredzēts kā videotranslācija. Valsts lasīšanas čempions saņems oficiālu trofeju (kausu) skolai/bibliotēkai, kas nākošajā gadā ceļos tālāk. Viņš saņems arī individuālu balvu un dāvanu kartes, ko varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas. Čempions uz vienu gadu kļūs par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka padomnieku.

Bērniem ir tiesības saņemt profesionālu vērtējumu. Vēlams, lai vismaz viens no tiesnešiem ir ar pieredzi konkursu vērtēšanā un kļūs par vecāko vai galveno tiesnesi. Galvenais tiesnesis informē par vērtēšanas kritērijiem un nodrošina, ka par visiem dalībniekiem tiek uzrakstīts īss, pozitīvs komentārs. Rakstītais tālāk tiks izmantots apbalvošanas ceremonijā. Netiek izteiktas nekādas negatīvas piezīmes, pat ne padomu veidā!

Vai mūsu vidū ir lasīšanas čempions?

Atbildēt