Sācies ikgadējais konkurss vidusskolēniem mācībām UWC (United World Colleges) skolās visā pasaulē

Sabiedriskā labuma organizācija „UWC Latvia” aicina akadēmiski spēcīgus, zinātkārus, kā arī sociāli aktīvus 10. un 11. klašu skolēnus pieteikties konkursā, lai iegūtu stipendiju mācībām UWC (United World Colleges) skolu tīklā. Unikālā UWC mācību programma apvieno augstus akadēmiskos standartus ar mācību aktivitātēm, kas paplašina pasaules redzējumu, kā arī veicina sociālo atbildību un līderības spējas. Stipendiju ieguvējiem būs iespēja pārstāvēt Latviju kādā no UWC skolām, divus gadus dzīvojot un mācoties starptautiskā vidē. Lai pretendētu uz mācību vietām, jauniešiem jābūt 15-17 gadus veciem un gataviem sevi apliecināt trīs konkursa kārtās. UWC vērtē kandidātus, balstoties uz jauniešu sasniegumiem un potenciālu, neatkarīgi no finansiālā stāvokļa, tautības, rases vai reliģiskās pārliecības. Uzvarētājiem ir iespēja iegūt mācību vietu un pēc nepieciešamības arī stipendiju līdz pat 100% apmērā mācību un uzturēšanās izdevumu segšanai divu gadu garumā. Skolu absolvējot, jaunieši iegūs starptautiski atzītu vidējās izglītības diplomu. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 2020. gada 10. janvārim. Konkursa nolikums un iesniedzamo dokumentu saraksts ir pieejams organizācijas mājas lapā: http://www.lv.uwc.org/pieteikties

Papildu informācija: www.lv.uwc.org

Atbildēt