Rīcības dienas Salacgrīvas vidusskolā

No 4. līdz 8. novembrim Salacgrīvas vidusskolā, tāpat kā citās Ekoskolās, norisinājās rīcību nedēļa.  Tās tēma bija “Klimata pārmaiņas”. Šī mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma, kas ir pelnījusi sabiedrības uzmanību. Diemžēl, daudzi noliedz klimata pārmaiņas un negrib atdzīt, ka tās ir cilvēka darbības rezultāts. Tāpēc rīcību nedēļas laikā ar dažādu aktivitāšu palīdzību Ekopadomes aktīvisti centās izglītot mūsu skolas skolēnus, vienlaicīgi arī pamācot, kā atstāt mazāku ietekmi uz vidi.

 

Nedēļa sākās ar informatīvu plakātu veidošanu klases stundā, kas turpinājās arī otrdien. Lai visi plakāti nebūtu vienveidīgi, katrai klasei tika piešķirts cits temats, lielās tēmas “Klimata pārmaiņas” apakštemats, ar nepieciešamo informāciju plakāta izveidei. Pirmais uzdevums bija izrunāt savā starpā, kā skolēni saprata iegūto informāciju, tad galveno atspoguļot plakātā. Izgatavotie plakāti tika izlikti izstādē trešā stāva gaitenī. Lai informētu arī citus pilsētas iedzīvotājus, tad drīzumā šie plakāti parādīsies Salacgrīvas bibliotēkā.

Ceturtdien un piektdien skolēniem bija iespēja piedalīties viktorīnā. Visi viktorīnas jautājumi tika sagatavoti no uztaisīto plakātu pieejamās informācijas. Par pareizu atbildi uz jautājumu skolēns saņēma balvu – konfekti, bet, ja jautājums tika atbildēts nepareizi vai arī nebija nekādas atbildes, tad viktorīnas vadītāji sūtīja skolēnus uz plakātu izstādi. Šādā veidā skolēns iemācījās ko jaunu un vēl tika pie papildus kustībām. Šī aktivitāte ir īpaši iecienīta mazāko klašu skolēnu vidū, bet, uzzinot, ka balvā var dabūt garšīgas konfektes, savas zināšanas pārbaudīja arī vidusskolnieki.

Trešdien un piektdien skolas aktu zālē garajos starpbrīžos tika rādītas dažādas filmiņas par klimata pārmaiņu būtību un  to rašanās cēloņiem un pierādījumiem, par atkritumu šķirošanu, atkritumu salām okeānos, stikla, papīra, metāla, plastmasas pārstrādi, par to, ko dabai nodara zemē nomestas baterijas, un arī par pāris izgudrojumiem, kas palīdz sakopt un tik ļoti nepiemēslot vidi. Videoklipi bija ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā, tādejādi nostiprinot skolēnu svešvalodas zināšanas. Šīs un vēl daudzas citas filmiņas jebkurš interesents var noskatīties  sociālajā platformā YouTube.

Manuprāt, nedēļa izdevās diezgan veiksmīga. Tas, cik daudz skolēni ieguva šajā nedēļa, ir atkarīgs no viņu aktivitātes un vēlmes iesaistīties. Ļoti ceru, ka Ekopadomes centieni nebūs bijuši veltīgi, un skolēni vismaz nedaudz pamainīs savus kaitīgos ieradumus- racionālāk izmantos transportu, vairāk pārvietosies kājām, mazāk lietos polietilēna maisiņus, u.c.

Lielu paldies saku visiem, kas palīdzēja padarīja rīcību nedēļu tik interesantu- viktorīnu vadītājiem, jautājumu veidotājiem, ideju autoriem, tehnisko darbu darītājiem, mazo afišiņu taisītājiem un arī fotogrāfiem, kas palīdzēs ilgāk atcerēties paveikto. Ceru uz aktīvu darbošanos arī nākamgad.

 

Ekopadomes vadītāja Marta Antonova

 

Atbildēt