Projektu nedēļā – mūzika, māksla, dizains un tehnoloģijas

Projektu nedēļu, 30.maijā, noslēdzām rimti, mierīgi, izbaudot mākslu un mūziku, ar dažādiem uzdevumiem, kurus mums bija sagatavojuši mūzikas, mākslas un dizaina pedagogi.

Rītu sākām ar kaujas jogu. Paldies skolotājai Ingai Strantei par jogas meistara pieaicināšanu (kurš, protams, nebija gaidījis tik lielu bērnu skaitu :), bet viss izdevās lieliski! Paldies!

Miers!

Pēc iesildīšanās, izstaipīšanās un miera iegūšanas pamatskolēni bija gatavi darboties 4 stacijās, kuras sagatavojuši skolotāji Līga Siliņa, Guntars Ūdris, Inga Strante un Vitālijs Bogdanovičs.

Visi zina, ka pie skolotājas Līgas Siliņas darba daudz!

Tikmēr sākumskolēni saņēmuši aploksnes ar sagrieztām lapiņām, no tām jāsaliek dziesma, jāiztēlojas tā mākslas darbā un jāiemācās no galvas, jo dienas noslēgumā tā būs jānodzied visas skolas skolēnu priekšā.

Kad pašiem savi muzikanti – lai skan mūzika!

Paldies metodiskās padomes vadītājai Indārai Ceikai, kas šo nedēļu saplānoja kopā ar mācību priekšmetu pedagogiem, paldies par kārumiem katram klašu kolektīvam.

Paldies pedagogiem – saņemot tūlītēju atgriezenisko saiti no skolēniem (galvenokārt – pusaudžiem), varam noprast – MUMS IZDEVĀS!

Atbildēt