Projekta “Sporto visa klase” – 2. kārta

Prieks un gaviles! Esam saņēmuši apstiprinājumu, ka Salacgrīvas vidusskolas 4. a klase tiek izvirzīta tālāk uz projekta 2. kārtu.  Kā jau iepriekš informējām – pēc sacensību 1. kārtas visām klasēm, kuras piedalās šajā projektā, bija jāgaida kopvērtējuma rezultāti, jo tika apkopotas skolēnu 1. semestra sekmes,  stafešu sacensību rezultāti un “Labais darbs” (sekmēs un stafešu sacensībās savā grupā 4.a klase ieguva 1. vietu, “Labais darbs” visiem tiek vērtēts ar vienādu punktu skaitu).

Salacgrīvas vidusskola ir iekļauta Rīgas grupā, tādēļ 2. kārtā 4. a klase sacentīsies ar Mārupes, Babītes, Ķekavas, Rīgas 41. viduskolas 4. klasēm un Carnikavas pamatskolas 4. klasi. Sacensības notiks spēlē “Tautas bumba” un tiks vērtēta katra skolēna vispārattīstošā fiziskā sagatavotība – klases vingrinājumus saņems 4. aprīlī, tātad nedēļas laikā tie jāapgūst:) Pēc šīm sacensībām viena klase – 1. vietas ieguvēja tiks uz projekta finālu.

Paldies sporta skolotājai Sandrai Bērziņai, skolas vadībai un vecākiem par atbalstu.

Iveta Kupča, 4. a klases audzinātāja

 

 

 

Atbildēt