Projekta KONTAKTS nodarbības

“Es vēlos darboties pašpārvaldē” – tādu virsrakstu varētu likt 5.oktobra jauniešu nodarbībā Salacgrīvas vidusskolā. Tās notika  projektu konkursa JSPA (Jauniešu starptautisko projektu aģentūra) “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai” programmas “Kontakts” ietvaros.

Konkursa  ietvaros 130 Latvijas izglītības iestādes īsteno projektus, lai attīstītu skolu pašpārvaldes un veicinātu skolēnu labbūtību. Kopumā projektu konkursā tika iesniegti 55 projektu pieteikumi, pārstāvot 130 skolas. Katrai izglītības iestādes pašpārvaldes komandai iespējams saņemt līdz 1000 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai. Iesniegto projektu kopējais plānotais finansējums ir 128 441 eiro.

Pavasarī skolēnu grupa īpašā seminārā apguva prasmes, kā rakstīt projekta pieteikumu un arī saņēma atbalstu pašpārvaldes nostiprināšanas projektam, kas Limbažu novadā ieguvis nosaukumu “Es darbojos pašpārvaldē!”. Projektā iesaistījusies arī Staiceles pamatskola.

Nodarbību mērķis bija apgūt prasmes savstarpēji iepazīties,  sadarboties, pieņemt lēmumus. Plānojot pieteikumu, projekta grupa bija nolēmusi, ka Skolēnu ministrija (SM) darbosies divās vecuma grupās – lielā un mazā ministrija.

Pirmajā nodarbībā tikās 8.-12.klašu skolēni. Nodarbība sākās ar iepazīšanos, turpināja ar t.s. ”ice breaking” spēlēm, kopējiem izaicinājumiem, dodot laiku apspriest un kopīgi izlemt, ko varētu darīt, lai uzdevumu paveiktu labāk un ātrāk. Nobeiguma uzdevums bija izplānot, kādu vienu pasākumu skolēni gribētu savā skolā. Viena grupa vēlējā kopīgu SM grupas izbraukumu, piemēram, uz escape room, lai saliedētos un sadraudzētos vēl vairāk, viena grupa, protams, plānoja Popielu, bet trešā grupa vēlējās izveidot savu skolēnu atpūtas telpu. Visi nodarbības dalībnieki iesaistījās par 100 % un atzina, ka bijis ļoti interesanti un noderīgi.

Mazā grupa bija izaicinājums vadītajam, jo tur lielākoties bija aktīvi puiši, arī spēles atšķīrās no vecākajā grupā veiktajām. Bet izdevās skolēnus saorganizēt kopīgam uzdevumam un novērsties no sava “es” demonstrēšanas uz darbu komandā.

Skolēni atzina, ka ir labāk sapratuši, kā uzticēties, kā veidojas darbs komandā, ka katrs viens var dot ieguldījumu, jaunākie īpaši uzsvēra, ka tā ir draudzība, ko viņi nodarbības laikā ir nostiprinājuši.

Nodarbības vadīja Reinis Širokovs, kurš ir  Šveicē sertificēts personīgās izaugsmes treneris, NLP (neirolingvistiskās programmēšanas) speciālists, „apziņas un uzmanības aktivizācijas tehniku” praktiķis. Nodarbības beigās Reinis secināja, ka redz potenciālu jaunajam Skolēnu ministrijas sastāvam, jo skolēni parādīja prasmi sadarboties un pieņemt lēmumus.

Lai izdodas darbs Skolēnu ministrijā!

Kopā ar skolēniem nodarbībās pabija Inta Cirša, SM konsultante

Kā mēs jūtamies…

Ko varam darīt, lai uzdevumu paveiktu ātrāk….
Vai izdosies noturēt kātu…..
Top idejas….

Uzdevums jāpaveic ciet acīm

Noder arī kafijas pauze

Atbildēt