Pļavas izpētes diena

Oktobris ir laiks, kad liela daļa Latvijas skolu skolēni dodas pārgājienos un ekskursijās. Arī Salacgrīvas vidusskolas 7.a klases skolēni 14.oktobrī devās mācību ekskursijā. Šī mācību ekskursija notika ap Daibes poligonu (Cēsu novadā), kuru organizēja DTP URDA un pasākuma nosaukums – “Pļavas izpētes diena”.

Diena iesākās ar izbraucienu pa Daibes poligonu, kur rādot izglītojošas īsfilmas un stāstot par atkritumu šķirošanu, gida pavadībā skolēni apskatīja, kā dzīvē notiek atkritumu uzglabāšana un šķirošana.

Nākamā mācību sadaļa skolēniem notika “Bišu namiņā”, kur bišu dravu saimnieku pavadībā tika pētīts bišu dzīves cikls. Kopā ar biteniekiem skolēni salika bišu stropu, izgaršoja 5 dažādas medus šķirnes un izzināja bites nozīmi dabā.

Lai dotos nākamajā posmā “Meža takā”, skolēniem tika dots uzdevums no 30 dažādiem pļavas augiem atpazīt tos, kuri Latvijas dabā ir aizsargājami. Kad šo uzdevumu paveicām, klase tika sadalīta 2 grupās un orientējoties 2km garajā ”Meža takā” pēc kartes bija jāatrod 5 jautājumu kastītes un jāatbild uz jautājumiem par Latvijas dabu.

Izstaigājot “Meža taku”, skolēni devās uz “Urdas” māju, kur Cēsu viduslaiku pils dārzniece Līga Eglīte radīja ieskatu  par ārstniecības un savvaļas augiem, kuri tiek izmantoti arī saimniecībā. Skolēniem ar aizsietām acīm nācās izsmaržot tējas un pateikt, kas tā par tēju. Atraktīvākie tika arī pie dāvaniņām, kā arī visa klase sakomplektēja tējas asortus, kuru apsolījām pagaršot kādā no klases vakariem.

Un kā noslēdzošā sadaļa šajā dienā bija sēklu bumbas pagatavošana. Šeit katrs skolēns pagatavoja savu pļavas sēklu bumbu, kura līdz pavasarim tiks noglabāta un tad tiks pētīts, kuras sēklas sāks dīgt pirmās un kādi pļavas augi katram būs iemājojuši šajā bumbā.

7.a klases skolēni un klases audzinātāja saka lielu paldies “Urdas” komandai par interesanto mācību ekskursiju.

Paldies izglītības iestādei par transporta nodrošināšanu.

Mārīte Jankovska

7.a klases audzinātāja

Atbildēt