Pirmklasnieku 100 dienas

Salacgrīvas novada pirmklasnieki svin svētkus

 

Klāt puteņu mēnesis februāris, kad mazie pirmklasnieki atzīmē savas skolā pavadītās pirmās 100 dienas. Salacgrīvas vidusskolā šī  ir tradīcija  ar senāku vēsturi, kad pirms 10 gadiem skolotāja Pārsla Zvejniece, sadarbojoties ar 1. klašu audzinātājām Viktoriju Brīnumu,  Lolitu Valaņinu un trim 12 klases skolniecēm, organizēja pirmos šādus svētkus

mazajiem pirmklasniekiem. Viena no skolniecēm- Indāra Ceika tagad pati ir pirmās klases audzinātāja un svētkos piedalījās kopā ar saviem audzēkņiem. Tikai šogad pasākums izpalika bez skolotājas Pārslas Zvejnieces. Viņu visi klātesošie pieminēja ar klusuma brīdi.

Uz pasākumu „Pirmklasnieka100 dienas skolā” visus novada pirmklasniekus kopā aicināja Burtu meitiņa (skolotāja Lolita Valaņina) ar saviem palīgiem.. Ar uztraukumu sirsniņās un bailīgiem acu skatieniem pie salacgrīviešiem ciemos ieradās Ainažu Krišjāņa Valdemāra pamatskolas 1. klase ar audzinātāju Laumu Primakinu un Liepupes vidusskolas 1. klase ar savu audzinātāju Inesi Eglīti. Viesus ļoti sirsnīgi uzņēma Salacgrīvas vidusskolas pirmklasnieki ar savām audzinātājām Ivetu Kupču un Indāru Ceiku.

Kā teica Salacgrīvas vidusskolas direktors Eduards Ādmīdiņš savā uzrunā , mūsu novadā varētu veidoties jauna tradīcija-šos svētkus svinēt visiem novada pirmklasniekiem kopā.  Daudz labu vārdu un vēlējumu mazajiem teica novada izglītības speciāliste Antra Paegle. Savukārt Burtu meitiņa uzsvēra, ka ļoti svarīga būs prasme darboties kopā, uzklausīt vienam otru, palīdzēt, lai visus uzdevumus varētu paveikt godam.

Ciemos bija ieradusies pirmklasniekiem mīļā Zentiņa ( Zenta Mennika), ar kuru  mazie salacgrīvieši bija sadraudzējušies folkloras stundās. Kopā visi ļoti uzmanīgi noklausījās divu mazo ķiparu kokles spēli, dziedāja par garo pupu, kura izaugusi pie mums Salacgrīvā  un kopā tika iets rotaļā.

Pasākums tika organizēts kā viena pirmklasnieku skolas diena ar attiecīgu stundu sarakstu. Bet, lai varētu skolā sekmīgi piedalīties mācību procesā, jāsāk ar somas sakārtošanu. Te nu pieaugušo sejās iezagās smaids, jo mazie parādīja gan savas prasmes, gan attapību, veicot šo pirmo uzdevumu. Katrai mācību stundai Burtu meitiņa ar saviem palīgiem bija sagatavojusi konkrētus uzdevumus. Vislielāko pārsteigumu un emocijas sagādāja orientēšanās lielajā skolā un iepirkšanās ar 100 santīmiem skolas kafejnīcā.

Ļoti atbildīgs uzdevums bija atpazīt savas audzinātājas pēc dotajiem raksturojumiem. Katra klases audzinātāja saņēma Sirds medaļu par mazo mācīšanu, audzināšanu, samīļošanu, kad tas nepieciešams.

Tā uzdevumi mijās ar skolēnu sagatavotajiem priekšnesumiem, un divas  stundas pagāja nemanot.

Kā jau visos svētkos, arī šajos bija uguņošana un svētku kliņģeris, kas simbolizēja 100 dienas. Katrs pirmklasnieks saņēma sertifikātu, grāmatzīmīti, bet katra klase tika pie albūma, kurā apkopot bildes par dažādiem notikumiem klases dzīvē.

Pēc tam visi devās dzert tēju un mieloties ar gardo kliņģeri. Kad likās, ka visiem vajadzētu doties mājup, jo autobuss gaidīja, Liepupes vidusskolas mūzikas skolotāja Solveiga Boka  visus atkārtoti aicināja pulcēties kopā lielajā zālē, lai noklausītos mazā Liepupes pianista Jāņa Gaigala priekšnesumu. Tad vēl sekoja kopīga rotaļa, fotografēšanās. Visi nevarēja vien atvadīties, gribējās pabūt vēl un vēl kopā.

Skolēni pasākumam bija gatavojušies nopietni. Tika iekārtota izstāde, kurā varēja apskatīt mazo liepupiešu darināto krāšņo brīnumputnu, ainažnieku 100 no latviskām rakstu zīmēm un mājinieku 100 metru pīnīšu kamolu, skaistos burtiņus un vēl citus mazo roku darinātos izstrādājumus.  Paldies viņu audzinātājām un mūzikas skolotājām!

Pasākuma sagatavošanā un vadīšanā daudz darba ieguldīja 6.a klases skolnieces: Endija Eglīte ( Ēzelītis I-ā), Zane Holma ( Siventiņš), Nadīna Ozoliņa- Mennika ( Pepija Garzeķe), Sandija Megi ( Karlsons), Amanda Stane ( Vēverēns), bet ar savu dziesmiņu par Vinniju Pūku iepriecināja Līga Kariņa.

Mēs- skolotājas secinājām, ka šādi pasākumi nepieciešami gan skolēniem, gan pašām skolotājām. Ir iegūtas pozitīvas emocijas, radušās labas idejas turpmākam darbam.

 

Salacgrīvas vidusskolas skolotāja Lolita Valaņina