Piesakies galda tenisa turnīram!

Aicinām Salacgrīvas vidusskolas 4.-12.klašu skolēnus un skolas darbiniekus pieteikties dalībai galda tenisa turnīrā. Pieteikšanās – pie sporta pedagogiem līdz 14.janvārim. Turnīra sākums – 20.janvārī.

Dalībnieku grupas tiek iedalītas sekojoši: 4.– 5. klašu grupa, 6.– 7. klašu grupa, 8.– 9. klašu grupa, 10.– 12. klašu grupa un izglītības iestādes darbinieku grupa. Turnīra spēļu laika grafiks un izspēle notiek saskaņā ar spēļu grafiku. Pirmajā kārtā tiek izspēlēts apļa turnīrs, kurā tiek noskaidrots katras dalībnieku grupas 1.-3.vietu ieguvējs. Katras dalībnieku grupas 1. un 2.vietu ieguvēji turpina turnīru, sacenšoties par Salacgrīvas vidusskolas galda tenisa čempiona titulu. Spēles notiek līdz 3 (trim) uzvarētiem setiem līdz 11 (vienpadsmitajam) punktam. Finālspēle notiek līdz 4 (četriem) uzvarētiem setiem. Ja dalībnieks nevar turpināt dalību sacensībās (piemēram – traumas, veselības stāvokļa dēļ), tad šī dalībnieka vietā turnīru turpina nākamais dalībnieks, kurš pamatturnīrā ieguvis augstāko punktu skaitu. Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, prasmēm un iemaņām sacensību laikā. Turnīrs notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību vispārējiem noteikumiem. Par katru uzvarētu spēli spēlētājs iegūst 2 (divus) punktus, par zaudētu – 1 (vienu) punktu, par zaudējumu bez spēles – 0 (nulle) punktu. Ja iegūts vienāds punktu skaits, tad godalgoto vietu nosaka, ņemot vērā rādītājus sekojošā secībā:

  • individuālo spēļu attiecība;
  • kopējo izspēlēto setu attiecība;
  • uzvarēto/zaudēto punktu attiecība.

Vērtēšanu veic galvenais tiesnesis – Mārīte Jankovska. Rezultāti tiek fiksēti un atspoguļoti izglītības iestādes mājaslapā www.salacgrivasvsk.lv. Turnīra noslēgumā svinīgos apstākļos tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji katrā dalībnieku grupā un 1.-3. vietu ieguvēji, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu turnīra laikā.

Lai izdodas!

 

 

Atbildēt