Piesakies datorgrafikas pulciņā

Šajā mācību gadā Salacgrīvas vidusskolas skolēniem tiek piedāvāts jauns interešu izglītības pulciņš – datorgrafika, kurā nodarbības vadīs Līga Treija. Pulciņa darbības mērķis ir sniegt iespēju jau agrā vecumā apgūt profesionālus pamatus datorrasēšanā un grafiskā dizainā, lai nākotnē šīs iemaņas izmantotu augstskolas studijās un darba vidē. Vēlamais dalībnieku vecumposms ir skolēni no 5.-12.klasei. Ko skolēni iegūs, apmeklējot šo pulciņu? Katram dalībniekam būs iespēja iegūt zināšanas datorrasēšanas un grafiskā dizaina jomās, gūt pieredzi darbā ar rasēšanas datorgrafikas programmām, apgūt noformējuma, drukāšanas un maketēšanas pamatus (balstītus uz datorgrafikas nodarbību rezultātā radītiem materiāliem), attīstīt telpiskās vides uztveri, izkopt saskarsmes un sadarbības spējas, nostiprināt prasmes strādāt komandā. Lai izdodas!  🙂

 

Atbildēt