Pēc Vecāku dienas

24.novembrī notika šajā semestrī pirmā un vienīgā Vecāku diena. Iepriekšējos gados notika divas šādas dienas semestrī, bet nelielā apmeklējuma dēļ tika nolemts, ka šāda diena tiks organizēta tikai vienu reizi semestrī. Toties tikai ieviests jauninājums- iepriekšēja pieteikšanās, ko izmantoja diezgan daudzi vecāki, tādējādi atvieglojot gan sev, gan skolotājiem tikšanos, jo nebija jāgaida, kad skolotājs atbrīvosies. Kopumā bija ap 100 apmeklējumu pie 34 skolotājiem ( tas nenozīmē, ka bija 100 vecāku,bet kā vienmēr tie paši vecāki pie vairākiem skolotājiem). Šajā pašā vakarā notika vairāku klašu vecāku sapulces , kuras apmeklēja 76 vecāki (sākot ar 7 un beidzot ar  22 vecākiem no vienas klases) .

Turpmāk nepraktizēsim piedāvāt apmeklējuma laikus no rīta, bet visi skolotāji nākamajā Vecāku dienā būs skolā no 16.00-19.00 arī ar iepriekšēju pieteikšanas, kas gan neizslēdz to, ka vecāks ierodas bez pieteikšanās,  bet izmanto pieraksta lapu uz kabineta durvīm .

Novēlu visiem vecākiem:  rūpīgi sekojiet sava skolēna gaitām, izmantojot e-klases piedāvātās iespējas un negaidiet Vecāku dienu, lai noskaidrotu sev interesējošu jautājumu, bet sazinieties ar skolotāju tiklīdz tas ir nepieciešams. 

Uz sadarbību !

Inta Cirša, direktores vietniece audzināšanas jomā

Atbildēt