Pasaules ūdens dienā

1992. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konferencē Brazīlijā, Riodežaneiro radās ideja par Pasaules Ūdens dienu. Tās mērķis pievērst uzmanību ūdens resursu pieejamībai un kvalitātei un aicināt katram cilvēkam apzināties ūdens vērtību. Pasaules Ūdens dienas datums ir nemainīgs – 22. marts.

 Salacgrīvas vidusskolas skolēni, izspēlējot  dažādas aktivitātes, iepazinās ar ūdens tēmu saistītiem jautājumiem. Diskutēja par ūdens resursiem, to procentuālo sastāvu, konstatējot, ka saldūdens un sālsūdens attiecības ir 3% : 97%.

Tālāk sekoja saruna par to kā ūdens resursus iespējams taupīt, nepasliktinot to stāvokli. Izmantojot karti, skolēni meklēja Latvijas ĪADT saistību ar dažādām ekosistēmām, piemēram, Rāznas Nacionālajā parkā ir Rāznas ezers, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā – Burtnieka ezers un Salaca, bet Ķemeru Nacionālajā  parkā ir Ķemeru tīrelis.

Skolēni mēģināja izprast, kur savu tecējumu sāk Salaca, Lielupe,  u.c. upes, kur tās ietek, tā izzinot ūdens ekosistēmu savstarpēju saistību.

Aktivitātē par ūdens daudzumu dažādu produktu ieguvē, skolēnus pārsteidza un lika aizdomāties par ikviena rīcību, jo diezgan bieži nepadomājam, ka, lai saražotu vienu maizes šķēli ir jāpatērē vairāki desmiti litru ūdens.

Paldies dabaszinātņu skolotājai Intai Somai.

Trešklasnieku ziņu portālā jaunas ziņas par ūdens taupīšanu.

Esam projekta NVVST veselību veicinošās izglītības iestāde, izmantojam šī gada devīzi “Esi daļa no pārmaiņām, kuras vēlies redzēt pasaulē – dari to, kas ir Tavos spēkos!” Katra ģimene, skola un kopiena tiek aicināta veicināt situācijas uzlabošanos, mainot ūdens lietošanas paradumus savā dzīvē. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam pārvarēt globālo ūdens resursu krīzi. 

Paldies skolotājai Vinetai Dancei un citiem kolēģiem, kas pārrunāja, izspēlēja un apspēlēja šajā dienā tik aktuālo jautājumu par ŪDENS resursu pieejamību un kvalitāti.

Atbildēt