Pārdomas pēc vecāku pēcpusdienas

7.novembra pēcpusdienā skolas durvis vēra skolēnu vecāki, izmantojot iespēju tikties ar skolotājiem, klašu audzinātājiem un skolas vadību Vecāku pēcpusdienā.

Kopā 114 vecāki bija apmeklējuši 31 skolotāju, tās ir 222 sarunas par skolēnu sekmēm , uzvedību un iespējamo palīdzību problēmu gadījumos.

 

Klase Cik vecāku bija skolā Cik apmeklējumu Klase Cik vecāku bija skolā Cik apmeklējumu
1.a 5 5 7.a 4 18
1.b 2 2 7.b 7 7
2.a 6 7 8.a 4 15
2.b 8 13 8.b 3 15
3.a 8 8 9.a 4 14
3.b 7 10 9.b
4.a 10 10 10. 1 2
4.b 9 10 11. 8 24
5.a 10 24 12.a
5.b 8 19 12.b
6.a 5 11
6.b 5 8 Kopā: 114 222

 

Gribētos vecākiem atgādināt, ka lai aprunātos par sava bērna sekmēm, uzvedību, savām bažām, neskaidrībām – nav jāgaida vecāku pēcpusdiena. Varat skolotājiem uzrakstīt vēstuli e-klasē, sarunājot tikšanos, vai atnākt uz skolu citā laikā. Sazinieties ar klases audzinātāju, noskaidrojiet, kad skolotājam ir konsultācijas un viņš noteikti ir skolā.

 

Jau otru mācību gadu skola lieto e-klases žurnālu , un vecākiem ir iespēja ļoti operatīvi iepazīties ar sava bērna sekmēm, kavējumiem  u.c. žurnāla ierakstiem. Bet ne visi vecāki ir reģistrējušies e-klasē, un lieto to.

 

Iepriekšējā mācību gadā es vīlos, cik maz vecāku lieto e-klasi, kad nosūtīju informāciju par bērnu drošību, priecādamās, cik ātri varēšu informēt visas skolas skolēnu vecākus, bet , sūtot vēstules, konstatēju, ka manu vēstuli saņems tikai kādi 250 vecāki. Šogad sūtīju informāciju par elektronisko žurnālu vecākiem. Paldies tam vienam vecākam, kurš man atbildēja ar „Paldies”.

Šajā mācību gadā 100% vecāki ar parolēm ir reģistrējušies 1.b, 2.a,7.b,9.a klasēs. Vismazāk reģistrējušos vecāku ir 8.a-29.%, 11.kl.-30 %10.klasē-31 %, 12.b-32%. Vidēji skolā –apmēram 62 % . Pieļauju, ka vecāki ieskatās e-klasē, izmantojot sava bērna paroli, un tad šis skaits varētu būt lielāks.

 

Tiksimies nākamajā vecāku pēcpusdienā –6.decembrī , kad tradicionāli rotāsim arī skolu Ziemassvētkiem.

 

Direktora vietniece Inta Cirša