Pārbaudes darbu labošana attālināto mācību laikā

Arī mācoties attālināti, skolēniem ir iespēja labot iepriekš uzrakstītos pārbaudes darbus un uzlabot saņemtos vērtējumus (saskaņā ar līdzšinējo vērtējumu uzlabošanas kārtību).

Piedāvājam sekojošas iespējas pārbaudes darbu vērtējumu uzlabošanā:

  1. ir iespēja pārbaudes darbu izpildīt portālā uzdevumi.lv;
  2. pārbaudes darbs skenētā veidā tiek nosūtīts skolēnam.

Lai veiktu pārbaudes darba labošanu, vispirms ir jāsazinās ar attiecīgo mācību priekšmeta skolotāju. Skolotājs informēs par darba formu, izpildes veidu un laiku.

Ja rodas problēmsituācijas vai arī – ja piedāvātie risinājumi nav iespējami, jo skolēnam nav pieejama viedierīce ar interneta pieslēgumu, lūdzam rakstīt Sanitai Šlekonei “E-klases” pastā vai uz adresi: skola@salacgrivasvsk.lv.

 

Atbildēt