Panākumi angļu valodas olimpiādē

4.novembrī tiešsaistes režīmā norisinājās 10. – 12. klašu angļu valodas olimpiāde, kurā mūsu skolu pārstāvēja Alise Sedleniece, Daniels Sokolovs, Keita Irmeja un Toms Edvards Lielkalns.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar 11.klases skolnieci Keitu Irmeju, kura ieguva 2.vietu!

Paldies skolotājām Intai Ciršai un Laurai Endei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Atbildēt