Paldies Skolas padomei par ieguldīto darbu

2019./2020. mācību gada rudenī darbu uzsāka Salacgrīvas vidusskolas padomes jaunais sastāvs. Par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts Aldis Gusārovs, kurš padomes priekšsēdētāja amata pienākumus teicami pildīja arī iepriekš. 1.semestrī Skolas padomes sēdē skatīti jautājumi par mobilo tālruņu lietošanas ierobežošanu izglītības iestādē un šo ierobežojumu ieviešanu, sākot ar nākamā mācību gada septembri. Tāpat izvērtēti jautājumi par skolēnu ar ārsta atbrīvojumu iespējamo dalību sporta stundās, veicot vienkāršotus vingrinājumus, pusdienu rēķinu pārskatāmības uzlabošanu, uzturēšanās kārtību izglītības iestādē, pedikulozes gadījumiem un stundu izmaiņām. Paldies Skolas padomei par ieguldīto darbu!

Vecākus Skolas padomē pārstāv:

1.-4.klases posmā: Edgars Vasils, Ilze Kalniņa, Jānis Lipsbergs un Ivo Juška

5.-9.klases posmā: Daiga Līcīte, Aldis Gusārovs un Ģirts Viļļa

10.-12.klases posmā: Maija Andersone

Skolēnus pārstāv:

Adrians Ginters un Ingars Ignatovs

Pedagogus pārstāv:

Vineta Dance, Līga Siliņa un Santa Čiževska

Izglītības iestādi pārstāv:

Sanita Šlekone

Pašvaldību pārstāv deputāts:

Kristaps Močāns

Atbildēt