Paldies par ieguldīto brīvprātīgo darbu

LIELS PALDIES Ojāram Kļaviņam un visiem brīvprātīgā darba veicējiem – krāsošanas darbi skolas 3.stāva gaitenī ir pabeigti!!!

Pagājušajā vasarā kopīgiem spēkiem pēc Salacgrīvas vidusskolas Skolas padomes iniciatīvas tika veikts skolas 2.stāva gaiteņa remonts, kura sienas krāšņo mākslinieka Kristapa Auzenberga zīmējumi.

Tagad, ar Salacgrīvas novada domes atbalstu, kārta pienākusi 3.stāva garajam gaitenim. Šī stāva gaitenī mācīsies 2.a klase (audzinātāja L.Rozenberga), 3.b klase (L.Ilvesa), 1.a un 9.a klase ( I.Kupča), 4.b klase (V. Dance), 8.a klase (L.Ende) un 12.klase (R.Kariņa).

Atbildēt