Paldies!

Salacgrīvas vidusskolas skolēni un es, Laura Ende, vēlos izteikt lielu paldies angļu valodas privātskolotājai Irinai Smirnovai par grāmatām, žurnāliem un spēlēm, kas ļoti noderēs angļu valodas stundās.

Iepriekšējā mācību gadā saņēmu no Irinas grāmatas mājas lasīšanai un dažādu grāmatu sērijas, ko izmantot stundās. Tur var atrast gan stāstus, gan uzdevumus, ko iesaistīt stundas tēmās.

Irina ir ļoti pozitīva, gaiša un atsaucīga skolotāja. Skolēniem viņa ļoti patīk, jo spēj ieinteresēt ar dažādu mācību metodiku.

Cerot uz turpmāko sadarbību,

Laura Ende (angļu valodas skolotāja)

Atbildēt