Nodarbības par nākotnes izvēlēm ar profesionālu uzņēmēju

 

Jau atkārtoti ar skolēniem tikās uzņēmējs Jānis Stabiņš. 5. aprīlī 8.-9.klašu skolēni piedalījās nodarbībā “Līdera panākumu atslēga”.

Svarīgi ir katram “ielikt platformu”, saka J.Stabiņš, lai būtu veiksmīgs dzīvē un piederētu pie tiem 3 % , kas pēc pasaules statistikas pieder veiksminiekiem.  Uz jautājumu, kāpēc cilvēki varbūt nav tik veiksmīgi, skolēni minēja dažādus iemeslus- zems pašvērtējums, sabiedrības, vecāku negatīvisms,  neticība saviem mērķiem, mēdiju ietekme u.c. J.Stabiņš deva vienkāršu recepti, kā veidot veiksmīgāku dzīvi un celt pašapziņu – katru vakaru uzrakstīt savas 5 uzvaras – laikus biju uz 1.stundu, koncentrējos matemātikas stundā, izpildīju mājas darbu, noklusēju un nepateicu kaut ko kritisku draugam… Pašvērtējums ceļas, ja dienas beigās vari atskatīties uz kaut ko labu. Lektors uzsvēra, ka negatīvās ziņas cilvēkus ļoti ietekmē, un lieka informācija nedod vietu attīstošām domām, te vajadzētu pārdomāt tiem, kuri nemitīgi kaut ko lasa telefonos.

J.Stabiņš  uzsvēra, ka visu laiku jāturpina mācīties, izglītība ir svarīga, bet ļoti nozīmīga ir tādas īpašības kā emocionālā inteliģence un empātija. Svarīgi skolas laikā iemācīties koncentrēties un cieņu pret apkārtējiem. Savu viedokli par nodarbību izteica Elizabete Bērziņa no 9.a klases: “ Pirmkārt, es sapratu to, ka galvenais ir noticēt sev un tad var domāt par to, ko citi saka, jo beigu beigās mēs katrs esam tie ar ko mums jāsadzīvo un piepildīt citu vēlmes vai vēlēšanās būtu muļķīgi. Otrkārt, es tagad apzinos, ka visu laiku vajag mācīties un uzzināt ko jaunu, jo tā darot mēs augam un paceļam savu līmeni. Arī tad, kad cilvēks ir sasniedzis dažādus bakalaurus un visādus augstākos grādus vienmēr ir vieta izaugsmei. Ne tikai fiziskai, bet arī emocionālai. Būt emocionāli stabilam un filtrēt ko mums katru dienu pasniedz ir ļoti svarīgi mērķu sasniegšanai, lai nenoietu no pareizā ceļa”.

Savukārt vidusskolēniem J.Stabiņš pievērsās tēmai “Kā sevi gatavot veiksmīgai karjerai”. Izrādās, ka 84 % augstskolu beidzēji pasaulē nestrādā savā profesijā, un te viela pārdomām, vai ir godīgi mācīties par budžeta līdzekļiem, zinot, ka tu nekad nestrādāsi šajā jomā…..galvenais ir strādāt ar prieku, bet , lai to darītu, ir jāzina, kas “ir jūsu”, nevajag sekot draugiem vai kaut ko darīt kādam par spīti.  J. Stabiņš uzsvēra, ka viss mūs skolo un mums jāizmanto visas iespējas, un , protams, sevis meklējumi ir sarežģīts process, bet , ja katru dienu 15 minūtes veltīsim laiku savai nākotnes profesijai, vēlāk strādājot, saņemsim par 20-30 % augstāku atalgojumu, jo būsim ieguldījuši vairāk laika un darba. 10.klases skolniece Beāte Obuhovska saka: “Manuprāt, klausīties Jānī bija labāk, nekā klausīties cilvēkos kas atbrauc un tikai noreklamē savu skolu. Viņš stāstīja vairāk par to, ko vajadzēs dzīvē, lai izdzīvotu, nevis to kas nav vajadzīgs” .

Lai izdodas saklausīt kādu atziņu, kas noderēs dzīvē.

Paldies skolotājai Ingai Čekaļinai, kura uzaicināja Jāni Stabiņu viesoties pie mums.

Inta Cirša, pedagogs karjeras konsultants

 

 

Atbildēt