Nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts 2018./ 2019. mācību gadam

Lai atvieglotu gatavošanos jaunajam mācību gadam, esam sagatavojuši sarakstu ar lietām, kas būs nepieciešamas nākamajā mācību gadā.

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2018/06/Nepieciešamo-mācību-līdzekļu-saraksts-2018-2019.pdf

 

Nepieciešamo mācību līdzekļu saraksts 2018./ 2019. mācību gadam

1.a, skolotāja Laila Rozenberga un 1.b klase, skolotāja Evija Kosīte-Viļķina

Informācijai – dienasgrāmatu, mācību grāmatas un darba burtnīcas iegādājas un apmaksā izglītības iestāde!

Burtnīcas – 4 līniju burtnīcas (trīslīniju sistēmā ar tumšo līniju);

4 parastās rūtiņu burtnīcas.

Lūgums apvākot burtnīcas.

Penāļa saturs – 2 pildspalvas (ar zilas krāsas tinti);

2 parastie zīmuļi, uzasināti;

krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis, lineāls, dzēšgumija, šķēres, zīmuļu asināmais (vēlams ar konteinerīti).

Vizuālajā mākslā – kaste, kurā salikt vizuālās mākslas stundās nepieciešamās lietas, guašas krāsas, akvareļu krāsas (ūdenskrāsas), 4 dažāda lieluma otas, PVA līme, ūdens trauciņš, krāsu jaukšanas palete, krāsainie krītiņi, plastilīns, avīzes, zīmēšanas bloki – A3 un A4, krāsainais kartons, krāsainais aplikāciju papīrs, flomāsteri, lupatiņa galda notīrīšanai.

Liels lūgums uz materiāliem uzrakstīt skolēna vārdu, uzvārdu!

Sports – īsais un garais sporta tērps, sporta apavi gaisu caurlaidīgā maisiņā (ieteicams auduma maisiņš), īsās zeķītes (rezervei).

 • Maiņas apavi auduma maisiņā. Maisiņš ar apaviem jāatstāj skolas garderobē.
 • Vasarā ieteicams savākt, izžāvēt un nospiest dažādus augus, ziedus, lapas un citus dabas materiālus, kas turpmāk tiks izmantoti dažādu kompozīciju veidošanā mājturības un vizuālās mākslas stundās.
 • Roku dvielītis. Kabatas lakatiņi vai salvetītes.

Angļu valoda, skolotāja Agnese Gromova-Ķūrena

 • mape mācību grāmatas un pierakstu klades pārnēsāšanai (vēlams aizverama ar podziņu vai ar gumijām);
 • plānā rūtiņu pierakstu klade vai rūtiņu burtnīca;
 • apvākojums mācību grāmatai (tad, kad tiks saņemtas grāmatas).

 

2.a klase, skolotāja Baiba Runce un 2.b klase, skolotāja Laura Ilvesa

Latviešu valoda – 5 līniju burtnīcas (2.klasei).

Matemātika – 5 rūtiņu burtnīcas (var arī ar mazajām rūtiņām).

Vizuālajā mākslā vēlams iegādāties:

 • zīmēšanas blokus A4 un A3;
 • trīs dažāda izmēra otiņas (viena no tām lielā);
 • guašas, akvareļu krāsas;
 • paleti krāsu jaukšanai, ūdens trauciņu;
 • obligāti lupatiņu (galda notīrīšanai);
 • vaska krītiņus/ pasteļu krītiņus;
 • krāsainos zīmuļus.

Mājturībā un tehnoloģijās vēlams iegādāties:

 • aplikāciju papīru (abpusējo);
 • krāsaino kartonu (abpusējo);
 • šķēres;
 • PVA un līmes zīmuli;
 • plastilīnu.

Sports – īsais un garais sporta tērps, sporta apavi.

Angļu valoda, skolotāja Agnese Gromova-Ķūrena

 • mape mācību grāmatas un pierakstu klades pārnēsāšanai (vēlams aizverama ar podziņu vai ar gumijām);
 • plānā rūtiņu pierakstu klade vai rūtiņu burtnīca;
 • apvākojums mācību grāmatai (tad, kad tiks saņemtas grāmatas).

 

3.a klase, skolotāja Jolanta Jirgensone

Latviešu valoda. Lūgums iegādāties 5 līniju burtnīcas 3.klasei (ar punktētu līniju pa vidu).

Matemātika. Lūgums iegādāties 5 rūtiņu burtnīcas 3.klasei (mazās rūtiņas), cirkuli.

Vizuālajā mākslā vēlams iegādāties:

 • zīmēšanas blokus A4 un A3 (lai nav plānās lapas kā kopējamajam papīram);
 • trīs dažāda lieluma otiņas (viena no tām liela);
 • guašas, ūdenskrāsas;
 • vaska krītiņus, eļļas – pasteļu krītiņus;
 • flomāsterus ,krāsainos zīmuļus;
 • paleti krāsu jaukšanai;
 • ūdens trauciņu.

Mājturībā un tehnoloģijās vēlams iegādāties:

 • aplikāciju papīru;
 • krāsaino kartonu;
 • šķēres;
 • PVA līmi, līmes zīmuli;
 • plastilīnu;
 • būs vajadzīga tamboradata, dzija, auduma gabaliņi.

Angļu valoda, skolotāja Agnese Gromova-Ķūrena

 • mape mācību grāmatas, darba burtnīcas un pierakstu klades pārnēsāšanai (vēlams aizverama ar podziņu vai ar gumijām);
 • biezā rūtiņu klade (varēs un pat vēlams izmantot vairākus gadus);
 • plāna mapīte ar dokumentu kabatiņām (tiks veidots žurnāls);
 • apvākojums mācību grāmatai (tad, kad tiks saņemtas grāmatas).

Vasarā lūgums savākt, nospiest dažādus dabas materiālus (lapiņas, ziediņus).

Turpināt krāt makulatūru un baterijas.

Vasara vēlams  izlasīt kādu Bērnu žūrijas ieteikto grāmatu.

 

3.b klase, skolotāja Vineta Dance

Latviešu valoda – 3 līniju burtnīcas (3. klasei ar punktoto līniju), 2 mājas darbiem un 1 pārbaudes darbiem.

Matemātika – 2 rūtiņu burtnīcas mājas darbiem.

Angļu valoda – 1 klade (plānā).

Vizuālā māksla:

 • zīmēšanas un akvareļu papīrs;
 • guaša un ūdens krāsas;
 • dažāda lieluma otiņas.

Mājturība un tehnoloģijas:

 • aplikācijas papīrs (plānais, biezais);
 • labas šķēres;
 • līmes otiņa, PVA līme.

 

4.a klase, skolotāja Iveta Kupča, 4.b klase, skolotāja Indāra Ceika un 4.c klase, skolotāja Dace Kaša

Matemātika:

 • 3 rūtiņu burtnīcas;
 • 1 biezo rūtiņu kladi;

Latviešu valoda:

 • 4 līniju burtnīcas;
 • 1 līniju kladi ( biezo);
 • sarkano pildspalvu;
 • flomāsterus vai krāsainās pildspalvas.

Dabaszinības – plānā rūtiņu klade.

Angļu valoda 4.a un 4.b klasei, skolotāja Laura Ende:

 • pierakstu klade (rūtiņu vai līniju pēc izvēles);
 • klade vai burtnīca (kā vārdnīca vārdiņiem). Var turpināt iesāktajās kladēs.

Angļu valoda 4.c klasei, skolotāja Marija Paegle:

 • plānā rūtiņu klade (kuriem jau ir iesākta no 3.klases, tie turpina turpat);
 • 1 līniju burtnīca.

Mūzika – parastā nošu burtnīca.

Vizuālajā mākslā vēlams iegādāties:

 • zīmēšanas blokus A4 un A3 (lūgums, lai nebūtu plānas lapas kā kopējamajam papīram);
 • trīs dažāda lieluma otiņas (viena no tām liela) – jāpadomā par atšķirības zīmēm uz otiņām;
 • guašas, ūdenskrāsas (akvareļu krāsas);
 • vaska krītiņi, eļļas- pasteļu krītiņi;
 • flomāsteri;
 • krāsainie zīmuļi;
 • palete krāsu jaukšanai;
 • ūdens trauciņš;
 • obligāti lupatiņa (galda notīrīšanai).

Mājturībā un tehnoloģijās vēlams iegādāties:

 • aplikāciju papīru;
 • krāsaino kartonu;
 • šķēres;
 • PVA līmi un sauso līmi;
 • plastilīnu.

Visur jāuzraksta vārdi.

Sports:

 • īsais tērps;
 • garais sporta tērps;
 • sporta apavi.

Vizuālās mākslas piederumi jāglabā klasē kastē. Krāsainais kartons, aplikāciju papīrs, A4 zīmēšanas bloks jāglabā obligāti mapītē.

Angļu valodas grāmatai mapīti, latviešu valodas un matemātikas grāmatai kopīgu mapīti.

Vasarā lūgums savākt, nospiest dažādus dabas materiālus( lapiņas, ziediņus, sūnas utt.). Ieteicams savākt gliemežvākus.

Dienasgrāmata (skolā) 3.septembrī.

 

5.a klase

Matemātika, skolotāja Indāra Ceika

 • 1 bieza rūtiņu klade;
 • 2 rūtiņu burtnīcas;
 • cirkulis;
 • transportieris;
 • uzstūris.

Latviešu valoda, literatūra, skolotāja Ilona Antonova

 • līniju klade;
 • 2 līniju burtnīcas;
 • rūtiņu klade.

Angļu valoda, skolotāja Laura Ende:

 • pierakstu klade (rūtiņu vai līniju pēc izvēles);
 • klade vai burtnīca (kā vārdnīca vārdiņiem). Var turpināt iesāktajās kladēs.

Mājturība un tehnoloģijas, skolotājs Guntars Ūdris

 • biezā rūtiņu klade (vēlams 96 lpp), ko izmanto līdz 9.klasei.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Dabaszinības, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu) – tik bieza, lai pietiktu 5. un 6.klasei;
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

 

5.b klase

Matemātika, skolotāja Indāra Ceika

 • 1 bieza rūtiņu klade;
 • 2 rūtiņu burtnīcas;
 • cirkulis;
 • transportieris;
 • uzstūris.

Angļu valoda, skolotāja Vineta Dance

 • klade (labāk rūtiņu).

Latviešu valoda, literatūra, skolotāja Linda Apse

 • A4 līniju klade (1 klade abiem priekšmetiem).

Mājturība un tehnoloģijas, skolotājs Guntars Ūdris

 • biezā rūtiņu klade (vēlams 96 lpp), ko izmanto līdz 9.klasei.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Dabaszinības, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu) – tik bieza, lai pietiktu 5. un 6.klasei;
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

 

6.a klase

Matemātika, skolotāja Guna Meiere

 • 3 rūtiņu burtnīcas;
 • 1 pēc iespējas biezāka rūtiņu klade;
 • pildspalva;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • lineāls;
 • transportieris;
 • cirkulis;
 • līmes zīmulis;
 • krāsainie zīmuļi.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Dabaszinības, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu) – būtu ļoti labi, ja turpinātu 5.klases kladi;
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

 

6.b klase

Matemātika, skolotāja Indāra Ceika

 • 1 bieza rūtiņu klade;
 • 2 rūtiņu burtnīcas;
 • cirkulis;
 • transportieris;
 • uzstūris.

Latviešu valoda, literatūra, skolotāja Linda Apse

 • A4 līniju klade (1 klade abiem priekšmetiem).

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Dabaszinības, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu) – būtu ļoti labi, ja turpinātu 5.klases kladi;
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

 

7.a klase

Angļu valoda, skolotāja Laura Ende:

 • pierakstu klade (rūtiņu vai līniju pēc izvēles);
 • klade vai burtnīca (kā vārdnīca vārdiņiem). Var turpināt iesāktajās kladēs.

Ģeogrāfija, skolotāja Laila Rozenberga

 • pierakstu klade, ko var izmantot no 7.-9.klasei;
 • krāsaini zīmuļi;
 • rakstāmpiederumi;
 • lineāls.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Bioloģija, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu);
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

 

7.b klase

Matemātika, skolotāja Guna Meiere

 • 3 rūtiņu burtnīcas;
 • 1 pēc iespējas biezāka rūtiņu klade;
 • pildspalva;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • lineāls;
 • transportieris;
 • cirkulis;
 • līmes zīmulis;
 • krāsainie zīmuļi.

Ģeogrāfija, skolotāja Laila Rozenberga

 • pierakstu klade, ko var izmantot no 7.-9.klasei;
 • krāsaini zīmuļi;
 • rakstāmpiederumi;
 • lineāls.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Bioloģija, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu);
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

Latviešu valoda un literatūra, skolotāja Inta Noriņa

 • 2 klades (1 rūtiņu, 1 līniju);
 • 3 līniju burtnīcas;
 • krāsaini kartoni (A5 vai A4 );
 • 2 – 3 A3 zīmēšanas lapas;
 • 2 zilas pildspalvas, 2 dažādas krāsainas pildspalvas (ne sarkanas);
 • zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres;
 • 3 dažādu gaišu krāsu marķieri.

 

8.a klase

Matemātika, skolotāja Guna Meiere

 • 3 rūtiņu burtnīcas;
 • 1 pēc iespējas biezāka rūtiņu klade;
 • pildspalva;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • lineāls;
 • transportieris;
 • cirkulis;
 • līmes zīmulis;
 • krāsainie zīmuļi.

Angļu valoda, skolotāja Laura Ende:

 • pierakstu klade (rūtiņu vai līniju pēc izvēles);
 • klade vai burtnīca (kā vārdnīca vārdiņiem). Var turpināt iesāktajās kladēs.

Ģeogrāfija, skolotāja Laila Rozenberga

 • turpina iesāktos pierakstus.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Bioloģija, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu);
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

Latviešu valoda un literatūra, skolotāja Inta Noriņa

 • 2 klades (1 rūtiņu, 1 līniju);
 • 3 līniju burtnīcas;
 • krāsaini kartoni (A5 vai A4 );
 • 2 – 3 A3 zīmēšanas lapas;
 • 2 zilas pildspalvas, 2 dažādas krāsainas pildspalvas (ne sarkanas);
 • zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres;
 • 3 dažādu gaišu krāsu marķieri.

 

8.b klase

Angļu valoda, skolotāja Agnese Gromova-Ķūrena

 • 1 vai 2 klades (vārdiņiem un ikdienas pierakstiem) – kā katram ērtāk, vēlams turpināt iepriekšējā gada pierakstu klades;
 • mape mācību grāmatas, darba burtnīcas un pierakstu klades pārnēsāšanai (vēlams aizverama ar podziņu vai ar gumijām);
 • iepriekšējā mācību gadā iesāktā mape ar dokumentu kabatiņām portfolio veidošanai;
 • apvākojums mācību grāmatai un darba burtnīcai.

Matemātika, skolotāja Santa Čiževska

 • 1 bieza rūtiņu klade;
 • cirkulis;
 • transportieris;
 • uzstūris.

Ģeogrāfija, skolotāja Laila Rozenberga

 • turpina iesāktos pierakstus.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Bioloģija, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu);
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

Sociālās zinības, skolotāja Sanita Šlekone

 • 1 bieza rūtiņu klade

Latviešu valoda un literatūra, skolotāja Inta Noriņa

 • 2 klades (1 rūtiņu, 1 līniju);
 • 3 līniju burtnīcas;
 • krāsaini kartoni (A5 vai A4 );
 • 2 – 3 A3 zīmēšanas lapas;
 • 2 zilas pildspalvas, 2 dažādas krāsainas pildspalvas (ne sarkanas);
 • zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres;
 • 3 dažādu gaišu krāsu marķieri.

 

9.a klase

Matemātika, skolotāja Santa Čiževska

 • 1 bieza rūtiņu klade;
 • cirkulis;
 • transportieris;
 • uzstūris.

Matemātika, skolotāja Guna Meiere

 • 3 rūtiņu burtnīcas;
 • 1 pēc iespējas biezāka rūtiņu klade;
 • pildspalva;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • lineāls;
 • transportieris;
 • cirkulis;
 • līmes zīmulis;
 • krāsainie zīmuļi.

Angļu valoda, skolotāja Agnese Gromova-Ķūrena

 • 1 vai 2 klades (vārdiņiem un ikdienas pierakstiem) – kā katram ērtāk, vēlams turpināt iepriekšējā gada pierakstu klades;
 • mape mācību grāmatas, darba burtnīcas un pierakstu klades pārnēsāšanai (vēlams aizverama ar podziņu vai ar gumijām);
 • iepriekšējā mācību gadā iesāktā mape ar dokumentu kabatiņām portfolio veidošanai;
 • apvākojums mācību grāmatai un darba burtnīcai.

Ģeogrāfija, skolotāja Laila Rozenberga

 • turpina iesāktos pierakstus.

Bioloģija, ķīmija, skolotāja Inta Soma

 • vēlams pagājušajā mācību gadā iesāktās pierakstu klades. Ja pērk jaunas, tad vidēji biezās rūtiņu klades.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Fizika, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu) – būtu ļoti labi, ja turpinātu 8.klases kladi;
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

Latviešu valoda un literatūra, skolotāja Inta Noriņa

 • 2 klades (1 rūtiņu, 1 līniju);
 • 3 līniju burtnīcas;
 • krāsaini kartoni (A5 vai A4 );
 • 2 – 3 A3 zīmēšanas lapas;
 • 2 zilas pildspalvas, 2 dažādas krāsainas pildspalvas (ne sarkanas);
 • zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līme, šķēres;
 • 3 dažādu gaišu krāsu marķieri.

 

9.b klase

Matemātika, skolotāja Indāra Ceika

 • 1 bieza rūtiņu klade;
 • cirkulis;
 • transportieris;
 • uzstūris;
 • būtu vēlama viena A4 mapīte (biezajos vākos, kur varēs ievietot izpildītos eksāmena darbus).

Matemātika, skolotāja Guna Meiere

 • 3 rūtiņu burtnīcas;
 • 1 pēc iespējas biezāka rūtiņu klade;
 • pildspalva;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • lineāls;
 • transportieris;
 • cirkulis;
 • līmes zīmulis;
 • krāsainie zīmuļi.

Latviešu valoda, literatūra, skolotāja Linda Apse

 • A4 līniju klade (1 klade abiem priekšmetiem).

Ģeogrāfija, skolotāja Laila Rozenberga

 • turpina iesāktos pierakstus.

Vizuālā māksla, skolotāja Iveta Rozenberga

 • biezais zīmēšanas papīrs;
 • krāsainie zīmuļi;
 • parastais zīmulis;
 • dzēšgumija;
 • guaša krāsas, otas;
 • žurnāli (jau izlasīti, no kuriem varētu izgriezt bildes);
 • vecie kalendāri;
 • krītiņi (vēlams pasteļkrītiņi);
 • flomāsteri.

Bioloģija, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu);
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

Fizika, skolotāja Līga Tauriņa

 • pierakstu klade (rūtiņu) – būtu ļoti labi, ja turpinātu 8.klases kladi;
 • krāsu zīmuļi;
 • pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, līmes zīmulis.

 

11.klase

Angļu valoda, skolotāja Linda Apse

 • A4 līniju klade;
 • 1 līniju burtnīca vai plāna klade.

 

12.klase

Angļu valoda, skolotāja Laura Ende

 • pēc izvēles – pierakstu klade vai portfolio veidošana.

Tehniskā grafika, skolotājs Guntars Ūdris

 • rasēšanas papīrs A3 formātā;
 • zīmuļi – mīkstais, cietais;
 • lineāls – vēlams vismaz 30 cm;
 • transportieris;
 • labs cirkulis;
 • plānā klade;
 • labs noskaņojums.

 

Atbildēt uz Anonīms Atcelt atbildi