Nākotnes līderu akadēmijas noslēgums

Ir noslēdzies jauniešu otrais apmācību cikls  “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projekta “Nākotnes Līderu akadēmija” ietvaros.

Piecās zoom nodarbībās jaunieši uzzināja gan par Eiropas parlamenta uzklausīšanas procedūru, tādu svarīgu tēmu kā dezinformācija, Eiropas zaļo kursu, argumentāciju un loģiku. Skolu komandas tika iepazīstinātas ar D.Melbārdes atbalstīto jauniešu projektu konkursa nosacījumiem. Arī mūsu komanda rakstīja savu pieteikumu, plānojot novada skolēnu pašpārvalžu satikšanos. Diemžēl mūsu projekts nebija tik veiksmīgs, bet zaudēt kopā ar Rīgas Valsts 1.ģimnāziju arī nemaz nav tik slikts rezultāts.  

14. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē 11.un 12.stāvā notika šo nodarbību noslēgums, kuru vadīja daudzpusīgā un atraktīvā biedrības ZINIS dibinātāja Vita Brakovska. Satikās ap 90 skolēnu un skolotāju no dažādām Latvijas skolām. Projektā līdz galam izturēja abiturienti Lizete Ieviņa un Egīls Kļuss. Ar viņiem kopā bija skolotājas Inta Cirša un Silvija Tīte.

Dienas gaitā notika 5 Eiropas parlamenta uzklausīšanas izspēles. Viena bija kopīga visiem, un tad katrs izvēlējās divas no četrām piedāvātajām. Uzklausīšana ir Eiropas parlamenta darba metode, kurā tiek uzklausīti kādas jomas eksperti par kādu noteiktu jautājumu. Visās tēmās figurēja vārds “Jaunatne”, jo 2022.gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu.

Kopīgā uzklausīšana par tēmu “Izglītība un kultūra” notika ar  īstu ekspertu klātbūtni, kurus pārstāvēja  – Ilze Saleniece, IZM Valsts sekretāra vietniece –  Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta  direktore un Dagnija Baltiņa LNB Speciālo krājumu departamenta direktore . Visas uzklausīšanas sesijas vadīja moderatori jaunieši un savu viedokli izteica jaunieši – eksperti. Pārējie klausītāji uzdeva jautājumus. I.Saleniece savā runā izcēla IZM prioritātes – aktīvu pilsonisko līdzdalību, iekļaušanu un dažādu prasmju apgūšanu caur brīvprātīgo darbu un neformālo izglītību, kuru var gūt, darbojoties skolēnu pašpārvaldē. Savukārt D.Baltiņa uzsvēra, ka būt par līderi nozīmē būt laipnam un veidot vietu, kur labāk dzīvot, kā arī izglītības un prasmju pilnveidošanas nozīmi. Jaunieši – eksperti bija izvēlējušies runāt par Erasmus + ieguvumiem. D.Melbārde, komentējot runātājus, uzsvēra, ka katram jāapzinās savi limiti, lai veidotu komandu, kurā piesaistīt cilvēkus, kas papildina viens otru, tādējādi veidojot pilnību.

Otra noklausīšanās bija par tēmu  “Eiropas drošība un ārpolitika un jaunieši”, kur ekspertu lomā pārliecinoši iejutās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas jaunieši ar saukli ”Drošība -dzīvības imunitāte”, uzsverot, ko jaunieši var darīt. Viens no veidiem ir būt jaunsardzē un piedalīties Valsts aizsardzības mācībā. Uzklausīšanas par tēmu “Eiropas zaļais kurss un jaunieši” galvenā doma – viss sākas ar mums, jāveido ieradumi un jātrenē kritiskā domāšana. Vēl divas tēmas bija “Trešo valstu iejaukšanās, dezinformācija un jaunieši” un “ Digitālā pārveide un jaunatne”.

Savus ceļa vārdu jauniešiem teica VITAE organizatori R.Ozols un L.Loce, apsveicot jauniešu projektu konkursa uzvarētājus un sakot paldies skolotājiem.

 Nobeigumā D.Melbārde uzsvēra atbildības nozīmīgumu, draugu saišu stiprināšanas svarīgumu  un novēlēja visiem jauniešiem “Kļūstiet par sevis labāko versiju!”  

Paldies organizatoriem un Dacei Melbārdei par iespēju piedalīties šai projektā , visi esam kļuvuši zinošāki, drošāki un atvērtāki.

Atbildēt