Mūsu skolēni -čakli ēnotāji

Mūsu skolas skolēni kļūst arvien čaklāki ēnotāji. Arī šogad   skolēni bija izvēlējušies dažādu profesiju cilvēkus, ar kuru darbu, pienākumiem un nepieciešamajām prasmēm viņi gribēja iepazīties. Katra tikšanās nesa daudz informācijas par nepieciešamo izglītību, mācību iespējām, plusiem un mīnusiem darbā.

2.a un 2.b klašu skolēni Ēnu dienā apmeklēja Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļu.Ar darbu bibliotēkā iepazīstināja bibliotekāres  Gunta Zeme un Diāna Reide.

5.b klasē  Anastasija Tkača un Madara Miščenkova ēnoja bibliotekāri Svētciema bibliotēkā, Marta Viļļa Domē ēnoja uzņēmējdarbības speciālisti, Gabriela Kalniņa – kārtībnieci, Kerija Alise Liepa un Evelīna Vasiļevska – muzeja vadītāju.

Daudz ēnotāju bija 5.c klasē. Elise Burdikova, Everita Daugule un Melisa Lūse ēnoja domes priekšsēdētāja vietnieci Eviju Keiseli. Interesantākais meitenēm šķita piedalīšanās sēdē, jāpiedalās daudzos pasākumos, darbs noteikti ir radošs.  Mārtiņš Hincenbergs un Gustavs Penka ēnoja ugunsdzēsējus. Edvards Bobrovs, Francis Jānis Vilemsons un Viktorija Zinčenko ēnoja bibliotekāri Diānu Reidi. Skolēni atzīst, ka interesanti šķiet datu ievadīšanas sistēmā, bet grūti nolikt grāmatas atpakaļ pareizajās vietā. Savukārt Nikola Eizenberga un Kristiāna Keiša apmeklēja dokorātu, lai iepazītos ar ārsta un medmāsas darbu. Sanija Klaucāne iepazinās ar muzeja darbinieku ikdienu.

Aktīvi ēnotāji bija 6. a klasē – Alise Ringa ēnoja skolotāju Lauru Endi , uzzinot, ka darbs ir radošs, ka noder zināšanas dažādos mācību priekšmetos, projektu nedēļas laikā skolotājam nav mācību stundu, tāpēc šo darba pusi Alise nevarēja izvērtēt.  Tīna Keita Paegle ēnoja  sociālos darbiniekus, kuriem ļoti labi jāpārzina likumdošana un jāaizpilda daudzi dokumenti, un  nemitīgi jāpapildina zināšanas. Keita noskaidroja, ka gandarījumu dod tas, ja izdodas kādai ģimenei atrisināt problēmas. Emīlija Zaprauska ēnoja SNKC darbinieci Inesi Jerāni, kura vada arī teātra studiju, bet darba pienākumos ietilpst pasākumu organizēšana. Emīlijai interesantākais šķita afišu veidošana. Jasmīne Majore ēnoja žurnāla “Santa” projektu vadītāju, kuras viens no uzdevumiem ir izdomāt jaunas idejas, jauniem projektiem, arī finanšu jautājumiem. Izaicinājums vienmēr ir visu paspēt laikā, motivējot arī komandu. Darbs vienmēr ir radošs. Jasmīnei šajā darbā garlaicīgākais šķita atbildēšana uz e-pasta vēstulēm. Elizabete Līcīte ēnoja SIA “IL AUTO” grāmatvedi, kur vienmēr jābūt gatavam apgūt kaut ko jaunu, piemēr izmaiņas likumdošanā. Izrādās, ka arī grāmatveža darbs var būt radošs. Ance Ozoliņa  -Mennika tuvāk iepazina auto mehāniķa darbu, kuram jāveic dažādi remontdarbi un tāpēc katra diena ir citādāka. Anketā Ance atzīst, ka nevelētos šādu darbu. Adrians Ginters ēnoja Salacgrīvas vidusskolas direktori Sanitu Šlekoni, dienas laikā apmeklējot Salacgrīvas novada domes Finanšu komitejas sēdi.

6.b klasē Dagnija Kuka, Elza Marija Lazdiņa un Amanda Hofmane dienu pavadīja vērojot Salacgrīvas vidusskolas direktores Sanitas Šlekones darbu, piedaloties tikšanās reizē ar Artūru Irbi un, iepazīstot Salacgrīvas novada domes speciālistu pienākumus.

7.b klasē Ingars Ignatovs ēnoja Domes priekšsēdētaju Dagni Straubergu, kurš apliecinājumā Ingaram ierakstījis “patīkama sadarbība”. No anketas iegūstam informāciju, ka šajā darbā nepieciešamas plašas zināšanas, visu laiku tās jāpilnveido, viens no  ikdienas izaicinājumiem  ir prast atrast labāko risinājumu.

Liene Priekule, Lauma Močāne, Madara Upīte  ēnoja pakalpojumu nodaļas vadītāju, kur uzņēmumā strādā vairāk kā 400 darbinieku, kas visi veido kā vienu lielu ģimeni. Darbā nepieciešama liela precizitāte, komunikācijas prasmes, labas datorprasmes.

8.a klasē  bija trīs  ēnotāji – Mikus un Arvīds ēnoja Danielu Grigorjevu. Lielākais izaicinājums savaldīt klases, pārdomāt katru stundu, labi jāprot komunicēt. Zēni atzīst, ka  vairāk uzmanības  jāpievērš bioloģijai. Skolotājs atzina, ka ir garlaicīgi, ja 5 reizes jāatkārto viens un tas pats.  un Ance Nadīna Tomsone ēnoja Eviju Keiseli.

No 9.b klases Miķelis Miks Vilkaušs un Sandis Kaspars Riņķis ēnoja ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandieri Kārli Bromu.

Justīne Liepiņa iepazinās ar veterinārārsta darbu. Pēc tikšanās Justīne atzīst, ka nostiprinājusies vēlme kļūt par vetārsti, neskatoties uz grūtībām – agresīviem pacientiem, papīra darbiem.

10.klasē Ance Andersone ēnoja LR Augstākās tiesas tiesnesi, kur nepieciešama 6 gadu pieredze un jābūt sasniegušam vismaz 30 gadu vecumu. Labi jāapgūst vēsture, svešvalodas (ļoti noderīga ir franču valoda), latviešu valoda. Ancei interesantākā likās informācija, kā norit tiesas procesi.

Iesaku visiem meklēt iespējas tuvāk iepazīties ar darbu, ka liekas interesants, iespējams, ka nav jāgaida  oficiālā Ēnu diena februārī, bet var sarunāt citu laiku, lai iepazītu vairāk profesiju.

Inta Cirša, PKK

Atbildēt