“Mūsu saknes – Latvijā”

balta

vecāsmammas matu šķipsna

balta šķipsna

karoga viducī

balti rozes zied

mammas puķu pagalmā

balti

karoga viducī

baltas domas sabirst tēva bārdā

baltas

karoga viducī

viss kas balts

karoga viducī

apkārt stipras straumes dzīvības krāsā

(“ Dzejolis par karogu” Uldis Auseklis)

 

15.novembris skolā bija svētku diena- notika divi koncerti veltīti Latvijas 101.gadadienai “Mūsu saknes –Latvijā”.

1.-5.klašu skolēni runāja dažādu latviešu dzejnieku Latvijai veltītas dzejas rindas. Vairākiem tā bija pirmā uzstāšanās tik lielai auditorijai.  Koncertu atklāja folkloras kopas “Zēģelīte” spēlētais goda solis “ Apaļais mēness”.  Tad klātesošos ar dzejas rindām un vēlējumiem uzrunāja skolas direktore Sanita Šlekone.

Koncertā savu raito dejas soli un jaunos tērpus izrādīja 5.-6,klašu “Vēverīši”ar divām dejām – “Sijā auzas” un ‘Tēva dēli”. Koncertu kuplināja Mūzikas skolas audzēknes Emīlija Goba, Anna Viļļa un Simona Rute Vilemsone , kā arī 1.a, 1.b, 2.a, 2.b,3.a, 4.a, 5.b klases kopā ar savām mūzikas skolotājām. Koncertu noslēdza skolotāju skaitītais dzejolis un mazais koris ar savu vadītāju Ingu Stranti, nodziedot “Mūsos katrā dārgums mīt.”

Prieks, ka skolēni bija uzcītīgi gatavojušies un dziedāja no sirds.

Koncerts 6.-12.klašu grupai bija veltīts Kārļa Skalbes 140 gadu jubilejai – izskanēja gan viņa dzejoļi, gan fragmenti no darbiem “Mazās piezīmes ” un “Latvija rīta ausmā”. Koncertā tika iekļauts  arī Dziesmu svētku video – E.Dārziņa un K.Skalbes dziesma “Mūžam zili”. Bija prieks atkal satikties ar Mares Malvīnes Īstenās vijoļspēli latviešu komponistu skaņdarbos, novērtēt Kārļa Rubeņa pavadītājprasmi un Lienes Muciņas izjusto klavierspēli. Dziesmas koncertam bija sagatavojušas arī 6.a, 7.a, 10.-12.klases, ļaujot secināt – jo biežāk uzstājas, jo labāk gan izskatās, gan skan. Prieks par to!

Paldies visiem – runātājiem 1.b – Heidijai LIndei, Patrikam Vēberam, 2.b – Hannai Ēltammai, Kristiānai Lipsbergai, 3.b Luīzai Līvai Semēvicai, 4.b – Esterei Romanovskai, 4.a – Pēterim Ķūrenam, Kristeram Jakabsonam, 5.a Adrianam Nilam  Majoram, 6.a – Adrianam Ginteram, 9.a – Ancei Kalniņai,  10.- Rihardam Lūsim, 11.- Samantai Kalniņai, Valteram Bitmanim, Rihardam Bendrātam.

Paldies skolotājiem – Zentai Mennikai, Anitai Gīzei, Inārai Ādmīdiņai, Ingai Strantei, Lolitai Jakabsonei, Andai Ristamecei, Lienei Mednei.

Abos koncertos skatītājiem bija iespēja novērtēt 8.b klases skolnieces Megijas Daces Henkuzenas darbu – brīnišķīgu pašas veidotu animācijas filmu, kas tapusis , beidzot Mākslas skolu – “Pilns smarža un pilns žūžu”( mūzika – Kuldīgas grupa “Stūrī zēvele”)

Paldies Agnim Anškenam un Valdim Kupcim par tehnisko atbalstu.

Kopā mēs radījām svētku brīžus savai Latvijai!

 

 

 

 

 

 

Atbildēt