Meža uzlīmju konkurss

Uzlīmju dizaina konkursu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko jau vairāk nekā 10 gadus ar mērķi veicināt jauniešu radošumu un izpratni par meža nozīmi, popularizējot ikgadējās “Meža dienas”.

2023./2024. gada tēma – AR PUTNIEM MEŽĀ!

Dalībnieka uzdevums bija izveidot uzlīmes dizainu, iekļaujot tajā savu redzējumu par to, cik daudzveidīgi un nozīmīgi ir putni un to mājvietas Latvijas valsts mežos.

2.a klases 8 skolēni – Elīza, Elena, Viktorija, Gustavs, Adrija, Linda Marī, Kaspars, Ance arī piedalījās konkursā. Par dalību saņēma pateicības rakstus.

Gaidīsim vēl pārsteigumu …

Laila Rozenberga

2.a klases audzinātāja

Atbildēt