Meža ekspedīcija 6.klasēm

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar VISC un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” aicināja Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM Meža ekspedīcijā! Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā:

  • sapratīs, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,
  • apzināsies cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,
  • veidos izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.” /LVM/

Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolas 6.a/b klašu skolēni kopā ar pedagogiem Līgu Siliņu un Ingu Paroli devās 2 km garā meža ekspedīcijā, piestāja 10 meža izziņas pieturās pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot ekspedīcijas burtnīcās. 

Noslēgumā bērnus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru, pie kura varēja cept desas vai ēst ko citu.

Paldies Latvijas valsts mežiem par iespēju, paldies Salacgrīvas vidusskolas administrācijai par atbalstu, paldies dabaszinātņu skolotājai Līgai Tauriņai par pieteikumu, paldies SIA “Jaunarkādijas” par vizināšanu.

Līga Siliņa

6.b klases audzinātāja

Foto: L.Siliņa

Darba burtnīcas: LVM

Atbildēt