Karjeras pasākums kopā ar “Aspired”

13.maijā skolā notika Karjeras atbalsta  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākums – tehniskās jaunrades diena, kur 5.-8.klašu skolēniem bija iespēja apgūt programmēšanas prasmes. Pirms praktiskajām nodarbībām  skolēni tika iepazīstināti ar to, ko darba programmētājs, kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš uzmanība- tā noteikti ir matemātika un informātika, kādas rakstura īpašības nepieciešamas, kādas prasmes palīdz veidot veiksmīgu karjeru.

Pēc tam skolēni tika iepazīstināti ar spēles noteikumiem, mazākie skolēni darbojās komandās ar OZObot programmu, bet 7.-8.klašu skolēni spēlēja lielo grīdas spēli, iepazīstot JAVA programmu. Sākumā visiem bija jāvingrinās saprast programmēšanas  valodu. “Java programmētājs”: ir aizraujoša un unikāla lielformāta grīdas spēle, kuras misija ir rosināt skolēnus interesēties par tehniskajām nozarēm.  Spēlē skolēni attīstīja loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes, kas nepieciešamas, lai kļūtu par programmētāju. Spēlē skolēni izmantoja iepriekš gūtās zināšanas matemātikā, informātikā, sociālajās zinībās. Spēle nostiprināja prasmi saskatīt gatava algoritma lietojumu, programmēšanas principus, iepazīstināja ar java programmēšanas valodu un deva iespēju skolēniem novērtēt savas nākotnes karjeras iespējas programmēšanas jomā.

Skolēni atzina, ka bijis aizraujoši , sākums nebija viegls, bet izprasts, ka’kas darbojas, tad jau viss izdevās.

Inta Cirša, PKK

 

 

Atbildēt