“Mēs lepojamies”

17.maija vakarā plkst. 18.00 Salacgrīvas novada Kultūras centrā gaidām visus Salacgrīvas vidusskolas skolēnus , vecākus un draugus, lai  būtu kopā ar skolēniem, kuriem ir bijuši īpaši sasniegumi olimpiādēs, konkursos un sacensībās, kā arī priecāsimies par mūsu interešu izglītības pulciņu , konkursu dalībnieku un Mūzikas skolas audzēkņu sniegumu!

Atbildēt