Mācību grāmatu izsniegšanas grafiks 2018./2019. mācību gadam

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/06/Māc_gr_izsn_2018_19-aug.pdf

 

 Mācību grāmatu izsniegšanas grafiks

jaunajam 2018./2019. māc.gadam.

Datums

Laiks

Klase

Audzinātājs

27. augusts

9.00-10.00

4.a

I.Kupča

 

10.15-11.15

4.b

I.Ceika

 

11.30-12.30

4.c

D.Kaša

28.augusts

9.00-10.00

5.a

 

 

10.15-11.15

5.b

 

 

11.45-12.45

6.a

I. Čekaļina

 

13.00-14.00

6.b

L. Siliņa

29.augusts

9.00-10.00

7.a

L.Ende

 

10.15-11.15

7.b

I.Noriņa

 

11.45-12.45

8.a

I.Kupča

 

13.00-14.00

8.b

A.Gromova- Ķūrena

30.augusts

9.00-10.00

9.a

D.Aldersone

 

10.15-11.15

9.b

L.Tauriņa

 

11.45-12.45

2.a

B. Runce

 

13.00-14.00

2.b

L. Ilvesa

 

 

 

 

31.augusts

9.00-10.00

10.     

S.Čiževska

 

10.15-11.15

11.kl.

R.Kariņa

 

11.45-12.45

12.kl.

R.Ziemele

 

13.00-14.00

3.b

V.Dance

 

14.00-15.00

3.a

J.Jirgensone

  1. septembrī 1.a (1.-2.st.) un 1.b(3.-4.st.) klases skolēni skolas bibliotēkā saņems mācību grāmatas un darba burtnīcas.

Grāmatas jaunajam mācību gadam saņems tikai tie skolas audzēkņi, kuriem ir nodotas visas mācību un daiļliteratūras grāmatas (izņemot vasarai paņemto daiļliteratūru).

Atbildēt