Mācības dabā

Pēdējā mācību gada nedēļā sākumskolēni mācīsies citādāk.

27.maijā astoņas sākumskolas klases devās ārā, jo šajā dienā mācības notika 8 dažādās stacijās. Tās sagatavoja un vadīja ekopadomes pārstāvji kopā ar koordinatorēm Līgu Tauriņu un Laimdotu Pelši, skolēnu ministrijas pārstāvji, Dabas izglītības centra vadītāja Inta Soma, skolas medmāsiņa Daiga Līcīte, skolas saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka, lieli palīgi bija divi 8.b un 10.klases skolēni. PALDIES visiem, jo kopā sanāk labāk.

Sākumskolēni saņemot dienas karti, devās ceļā, ievērojot norādītos laikus (mācījās plānot), ievērojot staciju atrašanās vietu (mācījās noteikt debespuses).

Stacijā “Sagaršo, sajūti, satausti!” ekopadomes pārstāves Enija Šlekone un Marta Megija Lielkalne piedāvāja skolēniem atpazīt 8 tējas, izgaršojot un apskatot, kā arī nosaukt dārzeņu, sakņu un zaļumu nosaukumus, kuri sarindoti uz šķīvjiem.

Stacijā “Šķirosim!” skolēni šķiroja…, nu protams, ka aktritumus, tā ir mūsu Ekoskolas gada tēma, tādēļ īpaši svarīga. Nozīmīga, jo katru gadu ir kādi jaunumi, kā pareizi šķirot, ko nodot. Izrādās, ka daudz kas ir mainījies. Vai zināji, ka var nodot arī tukšas metāla matu lakas un dezodorantu pudeles? Ekopadomes aktīvākie skolēni nesen apmeklēja ekskursiju Daibes poligonā, tur arī uzzināja šos jaunumus. Pēc sašķirotā, skolotāja Laimdota Pelše un Adrians Ginters pārbaudīja, vai pareizi izdarīts un pastāstīja, ko vēl vajadzētu šķirot un kā izvairīties, lai mēs neapaugtu ar atkritumiem.

Ja kāds saka “Atpazīsti pēdas!”, tad visiem skaidrs, ejam pārbaudīt, vai esam mednieki, vai tikai dzinēji. Skolotāja Inta Soma ir sagatavojusi sarežģītu pārbaudi skolēniem, taču, ja ieklausās viņas stāstījumā, tad var saklausīt norādes. Ir tikai jāieklausās, kas mūsdienās ir diezgan sarežģīti. Skolēni sadalās pāros un iet “medīt” jeb noteikt dzīvnieku pēdas.

Ja esi dabā, tad “Skaties apkārt un izmanto!”. To mums šodien piedāvāja ekopadomes pārstāves un 10.klases skolnieces Jasmīne Majore un Elizabete Timermane, jo veidojām dabas glezniņu, izmantojot otrreiz rāmjus no kartona, līmlenti un dabā atrodamo.

Vajag izkustēties? “Jautrības stafetē” to var izdarīt! Šo staciju vadīja skolēnu ministrijas pārstāve Dagnija Kuka un 10.klases skolēns Roberts Jānis Tomsons. Tik jautri, jo tiešām jautri un ātri!

Ja notiks kāds negadījums, zināsim, kā palīdzēt. Izglītojāmies pie skolas medmāsas Daigas Līcītes, kurai palīdzēja un sākumskolēnus testēja 10.klases skolniece Elizabete Līcīte stacijā “Es Tev palīdzēšu!” Daudz jautājumu par drošību vasarā, īpaši uzsverot noteikumus pie ūdens – jūrā un upē. Situāciju apraksti, kā pareizi rīkoties? Glābt pašam slīkstošo vai saukt pēc palīdzības? Ko drīkst ēst mežā, kā rīkoties, ja esi apmaldījies?

“Dzīve kā teātris?” Nē, dzīvē reizēm iet raibumraibi, taču šodien, 8.b klases skolēni Krista Kalniņa un Madars Eizenbergs, kas paši iepazinuši MOT programmu, sākumskolēniem piedāvāja vairākas aktivitātes, kuras attīsta sadarbības prasmes. Tik nozīmīga prasme mūsdienās! Bija jāzina, kādā mēnesī dzimuši klasesbiedri (bez sarunāšanos), jāsastājas gada mēnešu nosaukumu secībā, bija jāuzticas klasesbiedram un ar rokas spiedienu jāpadod signāls, bija jābūt vērīgiem un jāatdarina dotā emocija.

Par to, kas ir “Ugunsdrošs un nedrošs!” mums stāstīja saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka, kas atbild par drošību skolā. Tikām iepazīstināti ar vairākām zīmēm/norādēm, kas attiecas uz ugunsdrošību, evakuāciju, palīdzības saņemšanas vietas apzīmējumiem, u.c. Šīs zīmes ir sastopamas mūsu skolā, tātad tām ir nozīme, tās ir svarīgas. Skolēniem patika ugunsdzēšamie aparāti, kurus varēja pacelt un pamēģināt, kā būtu, ja būtu (tpu, tpu, tpu). Uzzinājām, ka peldēt viens pats var doties tikai no 18 gadu vecuma, tas mums bija jaunums. Evakuēties gan protam, jo to esam darījuši praktiski nodarbībās par drošību rudenī.

Pa to laiku divi pārstāvji no katras klases mācījās darināt ziedus, izmantojot stieples, floristikas kreppapīru un karsto līmi. Mācījās, jo citā dienā būs jāapmāca savi klasesbiedri. Par šo meistarklasi īpašu paldies sakām skolotājai Vinetai Dancei, kura noorganizēja meistares klātbūtni skolā.

Dienas noslēgumā VISI satikāmies ķīmijas un eksperimentu nodarbībā, jo pazīstam Adrianu Ginteru un zinām, ko viņš var uzburt. Bija gan zili brīnumi (skalojot kaut ko, ieguvām zilu šķīdumu, kas paliek atkal caurspīdīgs, bet saskalojot atkārtoti – atkal zils), bija arī rozā putas, kas izšāvās no kolbas un aizrāva skolēnus, jo acis tā iepletās! Bija arī tāds maisījums, kuru noliekot uz galda, tas pēkšņi palika tumšs. Šoreiz iztikām bez ķīmiķu zelta, bet viss šis bija zelta vērtē – varbūt kāds no daudziem iemīlēs ķīmiju tāpat, kā Adrians.

Mācīties citādāk, bet mācīties!

Paldies klašu audzinātājiem un skolēniem par ļaušanos un darbošanos.

Iveta Kupča,

sākumskolas MK vadītāja

Foto: V.Dance, I.Kupča, E.Šlekone

Atbildēt