Labi panākumi tradicionālās muzicēšanas konkursā

 

23.martā Lēdurgā norisinājās Vidzemes piejūras reģiona Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku”.  Tradicionālās muzicēšanas konkurss „KLABERJAKTE 2019”, kurā piedalījās mūsu skolas folkloras kopas “Zēģelīte” pieci dalībnieki, kurus konkursam gatavoja tās vadītāja Zenta Mennika.

Konkursā skolēni spēlēja vai nu kokli vai  stabuli. Lieliski uzstājās  Dagnija Kuka un Artūrs Kauliņš  ar kokli, stabuli spēlēja Madars Eizenbergs, Paula Eizenberga un Sintija Grīnvalde, visi saņēma titulu Lielais muzikants. Skolotāja īpaši uzslavēja pirmklasnieci Paulu un septītklasnieci Sintiju, kurai folkloras kopā ir vislielākā pieredze.

Dagnija , Paula, Sintija un Madars uzaicināti piedalīties konkursa finālā Rīgā aprīļa beigās. Turēsim īkšķus!

Paldies Zentai Mennikai un skolēnu vecākiem par atbalstu.

Atbildēt