Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”

28.maijā netradicionālas mācību nodarbības notika 1.-3.klašu skolēniem, jo viņi pirms krāsainās vasaras izbaudīja krāsainu mācību stundu par Imanta Ziedoņa “Dzintaraino pasaku”, kuru nodrošināja Ziedoņa klase sadarbībā ar kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma”.

Pasākums atbilst latviešu valodas stundai. Skolēniem bija iespēja radošā veidā izzināt I. Ziedoņa vienu no pasakām, mēģinot uztvert teksta saturu kopumā, pievēršot uzmanību notikumu gaitai. Nodarbība ļāva skolēniem uzzināt, ka pasakas var analizēt arī radošā veidā. Skolēniem bija iespēja atbildēt uz jautājumiem, izpildot pa pāriem darba lapas īpašā darba grāmatiņā. Šādā veidā tika sekmēta skolēnu prasme mācīties pašvadīti kas ir ļoti svarīgi. Tāpat vērtīgi bija tas, ka skolēni varēja uzzīmēt pasakas galveno tēlu, norādot īpašās tēla pazīmes. Tas ne vien bija skolēnuprāt jautri, bet arī vērtīgi, jo pēc pasākuma visi kā viens zināja vismaz 2 galvenā varoņa pazīmes, līdz ar to varam minēt, ka pasākums stiprināja prasmi saskatīt būtiskāko galvenajā varonī, stāsta Salacgrīvas vidusskolas sākumskolas skolotājas – Dace Kaša un Marta Stivriņa.

Savukārt 2.a klases audzinātāja Laila Rozenberga atbildot uz jautājumiem “Kāda ir pasākuma pievienotā vērtība mācību procesā? Kāda ir skolēnu atgriezeniskā saite par piedzīvoto pasākumā?” stāsta, ka skolēniem ir svarīgi zināt par literārās pasakas nozīmi, to iepazīstot caur I.Ziedoņa darbu daudzveidību. Bagātināt vārdu krājumu caur radošu darbību ir tik nepieciešami mūsdienās. Bērnu izteicieni – nekad neaizmirsīšu par kurmi ar dzintara zobu; nekad neaizmirsīšu  dzintara mirdzumu; atcerēšos, ka mīlestība dara brīnumainas lietas; atcerēšos par dzintara skaudību, pļāpību, lielību utt. liecina, ka neparastā nodarbība ir bijusi aizraujoša.

Nodarbības vadītājs kopā ar bērniem piedzīvoja Dzintaraino pasaku – sarunājās par pasakas tēliem un tās notikumu gaitu. Bērni iepazina pasakas tēlu emocijas, reflektēja par pasakas varoņiem un zīmēja savas ilustrācijas īpaši izveidotās darba burtnīcās.

Izvērtējot visa mācību gada laikā notikušās nodarbības, kuras atbalsta kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”, tādējādi nodrošinot ikvienam skolēnam valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, kuras ir arī iekļautas mācību saturā, secinām, ka tās ir bijušas jēgpilnas, tās ir bagātinājušas un dažādojušas ikdienas mācību procesu.

Iveta Kupča, LSS koordinatore

Foto: M.Stivriņa, L.Rozenberga

Atbildēt