Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” 

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” laikā Salacgrīvas vidusskolas 10. – 12. klašu izglītojamie devās ekskursijā pa latviešu literatūras apcirkņiem Vidzemē.

Latviešu literatūras mācību stundās tika iepazīti latviešu rakstnieki, to devums Latvijai, tādēļ tematu noslēdzot, kā pārbaudes darba stundas tika organizētas šo autoru dzīvesvietās.

Ekskursijas laikā jaunieši piedalījās R.Blaumaņa muzeja “Braki” un K.Skalbes muzeja “Saulrieti” piedāvātajās muzejpedagoģijas nodarbībās un skolotājas Gintas Salenieces sagatavotajās viktorīnās.

Nodarbību pirmajās daļās jaunieši iepazina dzejnieku un rakstnieku devumu Latvijas valsts veidošanā un izsekoja dzejnieka dzīves gaitai lielu vēsturisku notikumu kontekstā.

Otrajās daļās tika izspēlētas erudīcijas spēles, nostiprinot iegūtās zināšanas, slīpējot erudīciju un attīstot komandas darba prasmes.

Gaidām jauniešus atpakaļ, lai iegūtu vairāk informācijas par pieredzēto.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Gintai Saleniecei par ekskursijas organizēšanu un jauniešu iesaistīšanu šāda veida ekskursijā.

Paldies skolotājai Ritai Ziemelei un bibliotekārei Valentīnai Kalniņai, kas labprāt pavadīja mūsu jauniešus tik tālā ceļā.

Atbildēt