Konsultācijas pie pedagogiem

Informējam par konsultāciju laikiem no 5. līdz 14. jūnijam.

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2019/06/Pag.gads_-1.pdf

Atbildēt