Kā mācīties attālināti, ja ģimenē ir vairāki bērni, bet 1 dators?

Sakarā ar mācību procesa īstenošanu attālinātā formā, aktualizējas jautājums – kā mācīties attālināti, ja ģimenē ir vairāki bērni, bet tikai 1 dators vai cita viedierīce? Saprotot apstākļus, apzināmies, ka vairāki skolēni vienlaicīgi nevar apgūt mācības tiešsaistē, ja pieejams 1 dators vai cita viedierīce, tāpēc nosūtītie materiāli būs aplūkojami un izmantojami ilgākā laika posmā, kad dators bērnam ir pieejams.

Skolvadības sistēmas “E-klase” pastā katrs skolotājs informēs par skolēniem veicamajiem uzdevumiem, to izpildes formu un ilgumu.

Piemēram:

  1. video ar skolotāja lekciju var noskatīties dažādos dienas laikos un atkārtoti;
  2. pildot uzdevumus portālā uzdevumi.lv var tikt noteikts dažāds izpildes termiņš. Tātad – sev ērtākajā laikā skolēns var atrasties pie datora un izpildīt uzdoto, netraucējot otram bērnam;
  3. skolēniem uzdotie uzdevumi būs dažādi – var tikt uzdots uzdevums atrast/ nofotografēt/ uzzīmēt šajā brīdī ziedošos augus – tātad, šādu darbu skolēns var izpildīt, nekavējot cita skolēna darbu. Arī literatūrā iespējams mācību grāmatā turpināt lasīt literāros darbus un veikt to analīzi, neatkarīgi no interneta pieslēguma.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt mācību priekšmetu skolotājiem, kuri sniegs visprecīzākos skaidrojumus. Saziņai ieteicams izmantot skolvadības sistēmu “E-klase” vai citus komunikācijas kanālus, kurus skolotājs ir norādījis. Kopā mums izdosies!

Sanita Šlekone

 

Atbildēt