Jaunieti – piesakies darbam vasarā!

Jaunieti – pavadi laiku lietderīgi un piesakies darbam vasarā!

Salacgrīvas novadā šobrīd ir 24 darba vietu vakances skolēniem – tiek gaidīti viesmīļi, palīgi ēdināšanas jomā, pārdevēja palīgi, tirdzniecības zāles darbinieki un virtuves darbinieki. Piesakies! 

Skolēniem, vecumā no 15 gadiem, kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē, ir iespēja reģistrēties nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, gūstot iespēju strādāt vasaras periodā.

Kas var piedalīties pasākumā?
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.

Kāds ir pasākuma mērķis?
Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Kā var pieteikties dalībai?

Skolēniem dalībai Pasākumā jāreģistrējas elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2019. gada 13.maija līdz 17.augustam. 

Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu!

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām.

Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt!

Kad pasākums tiek īstenots?
Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem.

Kā pasākums tiek īstenots?
Pēc elektroniskās reģistrācijas skolēni pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu ierasties filiālē.

 

NVA filiālē skolēnam jāuzrāda:

  • Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte)
  • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem – ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Jāuzrāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.)
  • Sagatavots CV (veidlapa)

Skolēns pasākuma laikā saņem:

  • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī;
  • darba vadītāja atbalstu;
  • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – apmaksātas obligātās veselības pārbaudes.

 

Skolēns tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

  • Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
  • Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Informācija skolēnu vecākiem:
Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2 

Ja rodas papildus jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu – NVA filiāļu kontaktpersonas.

Atbildēt