Jauni materiāli sekmīgām nodarbībām logopēdijā Salacgrīvas vidusskolā

Pirmo gadu Salacgrīvas vidusskolā strādā Guna Tazāne, vadot logopēdijas nodarbības bērniem no 1.-4.klasei. Šīs nodarbības ir paredzētas,  lai bērniem novērstu runas un valodas traucējumus. Logopēds izvirza tos uzdevumus, kas der bērna individuālajai attīstībai, pielāgojot vecuma pakāpi, arī uzdevumu grūtības pakāpi. Šī mācību gada laikā logopēde ir apzinājusi svarīgākās problēmas, kas ir aktuālas sākumskolas bērniem mūsu skolā. Liela daļa no tām ir arī sekas no pirmsskolas vecuma.

Logopēdijas nodarbības veiksmīgi palīdz, ja konstatēti fonētiskie traucējumi, galvenokārt skaņu jaukšana un aizstāšana, ja nevar noteikt vārdu struktūru, ir nabadzīgs vārdu krājums  vai grūtības veidot stāstījumu. Aktuāli ir lasīšanas un rakstīšanas traucējumi, kas rada mācīšanās grūtības. Tās  jau ir  mutvārdu traucējumu sekas. Izrunas traucējumi pamatā ir novērsti, toties rakstu darbos ir daudz visdažādāko kļūdu. Visvairāk  kļūdu ir garo, īso patskaņu, balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu jaukšanā un aizstāšanā, tas rada sekas, kad bērni raksta bez rindkopām, neatdala teikumus,  ir nepareiza vārdu kārtība, ir arī lasīšanas traucējumi.

Skaņu izrunas traucējumus logopēdijā novērš, mācot skaņas pareizi izrunāt, tās automatizēt zilbēs, vārdos, teikumos. Nodarbību laikā tiek lasīts, rakstīts un tiek  mācīts  norakstīt burtus,  vārdus  un  teikumus. Taču jāatceras, ka lasīšanas un rakstīšanas traucējumi var izpausties ne tikai kā skaņu uztveres nepilnības, bet arī kā neizveidojušies burtu vizuāli tēli vai telpiskie priekšstati. Logopēdijas vadošie speciālisti norāda, ka arī skolā (ne tikai pirmsskolas iestādēs), lai noritētu sekmīgs logopēda darbs, ir ieteicams izmantot spēles un rotaļas.

Mūsu skolā, sākot ar šo mācību gadu, ir pieejami ļoti daudz jaunu materiālu tieši spēļu un izdales materiālu veidā. Gandrīz 1000 eiro vērtībā, pateicoties Salacgrīvas novada domes atbalstam, iepirkti šie materiāli, domājot par to, lai mūsu skolas bērni varētu izmantot vislabāko, kas ir paredzēts šādām nodarbībām. Kādam varētu rasties  jautājums, kas tad tie par materiāliem un kāpēc tik dārgi? Skolas vadība, akceptējot šos pirkumus, domāja par to, lai šīs spēles kalpotu pēc iespējas ilgāk, tāpēc tika iegādātas tās, kuras ir gatavotas no  kokam  līdzīga materiāla,  kas  būtībā garantē to, ka šīs spēles varēs izmantot daudzu gadu garumā. Arī spēļu dažādība ir iespaidīga, tā rosinot bērnos lielu interesi, kāds pārsteigums sagaidīs nākamajā stundā. Tā kā logopēdijas nodarbības notiek pēc stundām,  kad bērni ir jau noguruši no mācību darba, tad spēles ir lielisks līdzeklis, lai daļu no nodarbības laika izmantotu šādā veidā. Bērns ir motivēts piedalīties, aktīvi darbojas, pat nemanot, ka viss ir pakārtots viņa valodas  un  runas  traucējumu novēršanai. Spēles ir iegādātas nesen, bet ir ļoti pozitīvas atsauksmes no bērnu puses, kā arī sākumskolas skolotāji  logopēdei ziņo par pozitīvajām izmaiņām, kas redzamas pēc nodarbībām.

Jāsaka, ka logopēda darbs ir ļoti laikietilpīgs, jāstrādā ir ļoti rūpīgi, bet jāatgādina, ka ļoti nepieciešams ir arī tas, lai vecāki rūpīgi sekotu līdzi visiem logopēda norādījumiem un kopā ar savu bērnu strādātu arī mājās. Tikai sistemātisks un regulārs darbs dos labus rezultātus. Kļūdu izzušanu sekmē arī tas, ka bērns kontrolē un pārbauda veikto. Tātad strādā pats bērns sadarbībā ar logopēdu un vecākiem, bet viņam ir jāapzinās,  ka  tikai  paša  ieguldītais   darbs dos vēlamos rezultātus. Skolas logopēde Guna labprāt gaida uz nodarbībām  ne tikai bērnus, bet arī  viņu vecākus,  lai veidotos laba sadarbība. Tāpat viņa arī visiem interesentiem pastāstīs  par  skolā iegādātajām  spēlēm, materiāliem un   to nozīmi konkrētu valodas un runas kļūdu  novēršanā.

Salacgrīvas vidusskolas skolotāja

Inta Balode

Atbildēt