Izsludināts konkurss par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas vidusskolā

Tiek izsludināts konkurss par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas vidusskolā.

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā.

Publicēšanas datums: 08.06.2018.

Iesniegšanas datums: 16.07.2018., plkst. 12.00.

Detalizētāka informācija par konkursu atrodama Salacgrīvas vidusskolas mājas lapas www.salacgrivasvsk.lv sadaļā “Par skolu – iepirkumi”.

Atbildēt