Dabaszinātņu diena – Mazā zinātnes diena.

23.maijā ar ESF projekta “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001 , Salacgrīvas vidusskolas 5.-8.klašu skolēniem notika Mazā zinātņu diena, kuru organizēja Cēsu Zinātkāres centrs ZINOO .

8.a, 7.a un daži 6.a klases skolēni piedalījās  nodarbībā. Kas ir elektrība? Šajā nodarbībā skolēni iepazinās  ar elektrisko ķēžu slēgšanas  pamatprincipiem un materiālu elektriskajām īpašībām. Mācību tēmas:  elektriskie slēgumi, materiālu elektrovadītspēja, magnēti, spuldzīte. Nodarbības laikā skolēni uzzināja arī par sabiedrībā ļoti pieprasītām profesijām  kā elektriķis, inženieris. Jāsaka, ka zēniem, protams, šis darbs vedās labāk, bet meitenēm, toties,  bija jāpierāda, ka arī viņas prot saslēgt elektriskā ķēdes, lai iedegtos spuldzīte.

Toties 7.b, 6.b un 6.a klašu skolēni piedalījās nodarbībā     Kosmiskās olas nosēdināšana” . Nodarbība bija ceļojums visumā , kas sastāvēja no vairākiem svarīgiem posmiem, bet svarīgākais bija veiksmīga piezemēšanās. Skolēni tika sadalīti komandās , un tās  uzdevums bija  no dotajiem materiāliem izveidot kosmisko zondi, kas spētu piezemēties saglabājot veselu “kosmonautu” – olu.  Interesantākais veids nodarbībā bija, kā katra komanda nopelnīja nepieciešamos materiālus- sākumā bija jāatbild uz viktorīnas jautājumiem, par nopelnītajiem punktiem – virtuālo naudu- varēja iegādāties materiālus. Komandai bijai jāizdomā risinājums, kā viņi veidos kosmisko zondi, kādi materiāli būs nepieciešami.  Šīs nodarbības mācību tēmas: kosmoss, pasaules karte, cilvēka ķermenis, atmosfēra, gaisa pretestība, amortizācija. Nodarbības laikā dalībniekiem bija jāpārdomā, vai viņi būtu piemēroti  astronoma, ģeologa un inženiera profesijām.  Vajadzēja redzēt, ar kādu interesi skolēni lejā gaidīja nosēžamies savu zondi ar “kosmonautu”-olu. Trim komandām tas izdevās veiksmīgi.

Pēdējā nodarbībā 6.-8.klašu skolēniem pievienojās arī 5.a un 5.b klašu skolēni uz eksperimentu izrādi, kurā vizuāli atraktīvā veidā skolēni pārbaudīja savas zināšanas gan fizikā, gan ķīmijā.

 

Atbildēt