Izmaiņas stundu sarakstā

Sākot ar 19.novembri, stundu sarakstā ir izmaiņas 5.a, 7.a un 8.b klasei. Izmaiņas stundu sarakstā var apskatīties sadaļā “Mācību darbs” – “Stundu saraksts”.

Atbildēt