Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”

Šīs iniciatīvas laikā katrs Latvijas skolas vecuma bērns un jaunietis var iegūt papildu zināšanas, izzinot un iepazīstot Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Šī mācību gada 2.semestra notikumi valstī veica savas korekcijas, tādējādi ne visi skolēni izmantoja šo iespēju, jo mācību darbs bija prioritāte un ilgais laiks pavadot digitālajās platformās, ne vienmēr rosināja vēlmi papildus apmeklēt kādu no daudzveidīgajiem pasākumiem, kurus piedāvāja iniciatīva “Latvijas skolas soma”, jo tie notika tiešsaistē.

Taču mūsu skolas sākumskolēni iepazina eksperimentu nodarbību “Zinātnes un mākslas krustpunkti”. Šajā nodarbībā, kas notika digitālajā platformā “Zoom”, skolēni iepazina kā veido mākslīgo sniegu, speciālu grimu (piem., asiņainu seju), sprādzienus un citus efektus, kas balstīti uz ķīmijas un fizikas zināšanām, bet palīdz veidot mākslas darbus.

Savukārt 5.a klases skolēni noskatījās cirka izrādi “Alise Brīnumzemē”.

9.a klases skolēni kopā ar aktīvo klases audzinātāju Lauru Endi devās pārgājienā, izmantojot izzinošo pastaigas spēli “Cilpojam Latviešu kino”. Papildus skolotāja bija sagatavojusi izzinošus jautājumus par Salacgrīvas novada Lāņu muižu, par tās vēsturi, tā radot skolēniem iespēju apzināties vietējās muižas vērtību.

Paldies par piedāvātajām aktivitātēm.

Atbildēt