9.klašu skolēnu izlaiduma svētki

19.jūnijā, karstā, saulainā dienā Salacgrīvas kultūras centra terasē pulcējās saposti ļaudis – 9.klašu beidzēji un viņu ģimenes. Kultūras nama terase piedzīvoja otru iesvētību reizi pēc rudens atvēršanas. Līdz šim izlaidumos izmantotā Kultūras centra lielā zāle bija jau zināma, taču terasē – viss citādāk. Šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, izlaidumi notika katrai klasei atsevišķi.

Izlaidumu atklāja direktores p.i. Ivetas Kupčas uzruna, kurā viņa raksturoja 9.a klases skolēnus:

“Skolā ar pamatīgu sportisku vēsturi mācās ļoti daudz sportiski bērni un jaunieši, arī 9.a klasē tādu ir daudz. Vieglatlētikas sacensībās augstus rezultātus ir uzrādījuši mūsu vieglatlēti: Nellija Zvejniece, Meisija Sproģe, Emīlija Maksimova un Ivo Zvejnieks. Ar smaiļošanu jau daudzus gadus nodarbojas: Nadīna Ance Tomsone. Kikboksam pievērsušies: Jānis Dāvids Meļikidze un Ivo Zvejnieks. Arvīdu Gertneru aizrauj skriešana, savukārt Meisijai Sproģei un Annijai Migliņai patīk – basketbols un riteņbraukšana. Jaunieši savu sportiskumu un izturību ir pierādījuši pārgājienos. Visgarākā distance bija 28 km, kam sekoja pārgājiens uz Lāņu muižu – 20 km. 9.a klases Jaunieši vienmēr ir atbalstījuši “Trīs tiltu” skrējienu un 4. maija ielas stafetes pasākumu Salacgrīvā.

Latviešu tautas dejas tradīcijas klasē stiprina Nellija Zvejniece un Nadīna Ance Tomsone. Klases sastāvu veido izcili mūziķi: Nadīna Ance Tomsone, Nellija Zvejniece, Tomass Andrejs Vilemsons, Nadīna Ance Tomsone veiksmīgi darbojas Pūtēju orķestra “Enkurs” sastāvā, šie jaunieši ir absolvējuši Salacgrīvas novada mūzikas skolu.            

Savas prasmes Salacgrīvas novada mākslas skolā ir spodrinājuši Anna Vinklere un Jānis Dāvids Meļikidze. Taču klases kolektīvu papildina arī citi mākslas mīļotāji: Emīlija Maksimova, kurai patīk veidot video, Estere Janīte, kura raksta arī izcilus stāstus un Tomass Andrejs Vilemsons, šie jaunieši klases telpu ir padarījuši skaistāku ar saviem darbiem. Klases tāfeli joprojām grezno jauniešu zīmējumi .

Rūtai Lūsei patīk lasīt, veidot herbārijus, Markusu Medinieku aizrauj aktīvas nodarbes un ēst gatavošana. Mikus Rodrigo Viļķins labprāt visus izaicinās uz šaha spēli. Annijai Migliņai patīk mācīties valodas, jo brīvo laiku ieplāno, apmeklējot papildu nodarbības.

Eko padomē darbojušies: Meisija, Arvīds, Mikus, Jānis. Ārpusskolas pasākumos esam varējuši paļauties uz dīdžejiem Jāni un Arvīdu, kā arī uz Nelliju un Meisiju. Viņas ir aktīvi darbojušās Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centrā “Bāka”. Nellija aktīvi līdzdarbojās skolēnu ministrijas sastāvā.

Klase vairākus gadus ir piedalījusies “Zelta Zivtiņas čempionātā”, skolas rīkotajās popielās, ir veidojusi Ziemassvētku priekšnesumus. Neaizmirstami ir bijuši kopīgie klases vakari sākot ar pidžamballīti, kaķa Oto vārda dienas svinībām, karaoki, “Gudrs vēl gudrāks” un beidzot ar nakšņošanu un filmu skatīšanos “Bākā”.

“Tu trāpi mērķī, ja tev būs mērķis.”

Ar augstiem sasniegumiem mācībās 2.semestri noslēdz Meisija Sproģe, Mikus Rodrigo Viļķins un Arvīds Gertners. Teicamus panākumus latviešu valodas, vēstures un ģeogrāfijas olimpiādēs ir guvis Mikus Rodrigo Viļķins. Augstus panākumus un atzinības rakstu vēstures olimpiādē ir ieguvis Arvīds Gertners.

Katrs no jums, 9.a klases skolēn, ir veidojis šo klases sastāvu unikālu un īpašu.

“Kad vienatnē zūd spēki, zini, ka aiz tevis stāv komanda.”

Mēs, Salacgrīvas vidusskolas kolektīvs, zinām, ka uz Tevi var paļauties, esam droši palaist Tevi plašajā pasaulē, taču ļoti priecāsimies ar Tevi tikties 1. septembrī, Salacgrīvas vidusskolā. Paldies Jums!”

Skolēnus un vecākus sveica Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Mikus Rodrigo Viļķins un Arvīds Gertners no viņa rokām saņēma balvu, kuru ieguva konkursa “Labākais absolvents” ietvaros.

Skolēniem sveicienus bija atsūtījušas skolas direktore Sanita Staruberga un pirmā skolotāja Edīte Liedeskalniņa.

Skolēni teica paldies saviem vecākiem ar Pepijas dziesmu, kuras vārdi “Es gribu kā bērns vēl just…” dod zīmi vecākiem, bet pašiem bērniem aicinājumu nezaudēt bērna spēju par visu brīnīties.

Skolotājiem tika Nellijas un Meisijas sacerētais veltījums:

“Paldies par Pitagora teorēmu un salikta pakārtotas teikuma shēmu,

Paldies par patstāvību, par labklājību un nesavtību,

Paldies par literatūru un naktīs izlieto asaru jūru,

Paldies par mūziku, kas stimulē un ieved citā pasaulē,

Paldies par voltiem un vatiem, un stāvajiem matiem,

Paldies par formulu H2O, tā tik tiešām bija ooo!

Paldies par kontrol cē, tas bieži paglāba no nv,

Paldies par present simple, kaut nav tā tomēr tik simple,

Paldies, ka darījāt skolu spodru, tīrot kā Pūks savu medus podu,

Paldies par Mašu un Lāci, patika mums tajā iemest aci.

Paldies par vārdiem, kurus ietērpāt krāsā un domām, kuras pārvērtāt mākslā,

Paldies, ka stāstījāt mums par Ļeņinu, lai arī vairāk neko nezinu.

Paldies par radošumu, prātam neaptveramu iedvesmu,

Par to, ka likāt mums ticēt brīnumiem,

Un nebaidīties no izaicinājumiem. “

Kā jau pēc tradīcijas skolēnu vecāki saņēma ziedu no skolas kā pateicību, ka izvēlējušies Salacgrīvas vidusskolu.

Un tad svinīgais brīdis klāt – saņemt pirmo izglītības dokumentu par pamatizglītības iegūšanu.

Saņemot apliecību, skolēniem sirsnīgus vārdus veltīja klases audzinātāja Laura Ende, katru sakāmo nobeidzot ar vārdiem: “Es ar Tevi lepojos!”.

Nobeigumā klases audzinātāju sveica skolas vadība, pateicoties par atbildīgo un aizrautības pilno darbu ar klasi.

Skolēni savukārt bija sagatavojuši, kā paši to nosauca, “laika mašīnu”- fotogrāfiju virteni no pieciem kopā pavadītajiem gadiem, skolotāja savukārt dāvināja dzeltenus modinātājpulksteņu – “nenoguli laiku!”

Pēc neliela starpbrīža terasē pulcējās 9.b klases skolēni ar ģimenēm.

Direktores p.i. Iveta Kupča atklājot izlaidumu, dara zināmu klātesošajiem – kādi ir 9.b klases skolēni no skolas puses raugoties: “Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu apvienību mācību priekšmetu olimpiādēs ir piedalījušies Marta Uzkalne, Līva Zariņa. Līva ir piedalījusies arī Valsts latviešu valodas olimpiādē. Skolēni ir ieguvuši gan godalgotas vietas, gan atzinības rakstus.

9. b klases skolēni savu laiku ir mācējuši izmanot veiksmīgi, jo šajos gados ir paspējuši absolvēt arī citas izglītības iestādes: Salacgrīvas novada mākslas skolu ir absolvējuši Renārs Fogelis, Megija Dace Henkuzena, kuras veidotā diplomdarba filmiņa bija iekļauta  2019.gada skolas valsts svētku koncertā. Salacgrīvas novada mūzikas skolu ir absolvējušas  Elīza Elizabete Gederta,  Elizabete Kalniņa,  Marta Uzkalne. Meitenes spēlē vairāk kā vienu mūzikas instrumentu. Elizabete ir arī pūtēju orķestra “Reids” dalībniece.  

Skolēni ir aktīvi sportisti – Līva Zariņa nodarbojas ar vieglatlētiku – skriešana, šķēpa mešana, piedalās sacensībās ar labiem rezultātiem, ar vieglatlētiku nodarbojas arī Elīza Elizabete Gederta, Ketija Alīsija Kazaka, Mārtiņš Petkevičs. Salacgrīvā populārs ir arī jāšanas sports – ilgus gadus trenējas un ar panākumiem piedalās sacensībās Emīlija Bergmane, viņai pievienojusies arī Marta Uzkalne. Basketbolu spēlē un skolas godu Absolventu mačos aizstāv Ernests Jānis Kupčs. Basketbola spēles komandu sacensībās piedalījušies Laura Kondratjuka un Ernests Jānis Kupčs. Dzīvojot pie jūras, būtu grēks neizmantot ūdens sporta veidus. Šīs klases zēni Toms Jirgensons, Markuss Miezis, Arvis Hermanis Maurītis, aktīvi un ilgus gadus nodarbojas ar burāšanu, bet ar airēšanu nodarbojas Sintija Grīnvalde, kura spēj apvienot un vairākus gadus darbojas folkloras kopā “Zēģelīte”,  ir veiksmīgi piedalījusies konkursos un arī  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Mūziku par savu hobiju sauc Dace Jaunbalode un Sanija Jirgensone.

Skolēnu Ministrijā darbojās Laura Kondratjuka un Marta Uzkalne.

Eko skolas sastāvā darbojās Marta Beatrise Bisniece un Emīlija Rāpa.

Mēs, Salacgrīvas vidusskolas kolektīvs, zinām, ka uz Tevi var paļauties, esam droši palaist Tevi plašajā pasaulē, taču ļoti priecāsimies ar Tevi tikties 1. Septembrī, Salacgrīvas vidusskolā. Paldies Jums!”

9.b klasē Strauberga kungam bija daudz vairāk darba, jo balvas “Labākais absolvents “saņēma Emīlija Bergmane, Elīza Elizabete Gederta, Sintija Grīnvalde, Megija Dace Henkuzena, Dace Jaunbalode, Toms Jirgensons, Elizabete Kalniņa, Marta Uzkalne, Līva Zariņa.

Skolēniem sveicienus sūtīja direktore Sanita Strauberga, bet sirsnīgās atmiņās par kopā pavadīto laiku dalījās pirmā skolotāja Vineta Dance.

Arī klases audzinātāja Inta Noriņa katram skolēnam veltīja kādu atmiņu uzplaiksnījumu un vēlēja sasniegt iecerēto. Viņa patiecās Vinetai Dancei par atbalstu darbā ar klasi.

Abos izlaidumos viesus muzikāli priecēja dziesminiece Guna Grote – Majore. Paldies!

Arī paši skolēni uzstājās ar vairākiem muzikāliem apsveikumiem – izlaidumu iesāka “Mana dziesma”- paldies Dacei Jaunbalodei par solo. Vecākiem tika veltīts muzikāls skaņdarbs – paldies Elīzai Elizabetei Gedertai, Martai Uzkalnei un Elizabetei Kalniņai!

Bet noslēgumā izskanēja klases dziesma kopā ar audzinātāju “Kaija”, apliecinot gan skolēnu muzikalitāti gan radošumu.

Arī skolotāji saņēma paldies vārdus, kurus nolasīja Marta Uzkalne (autors Arnis Uzkalns):

“Tad, kad 1. klasē vērām skolas durvis,

Pretī nostājās mums skolotājs kā burvis.

Un ar žestu plašu iekšā aicināja –

 “Tagad šī būs jūsu svētnīca un māja.”
Nedaudz sabijušies – būtu teikts vēl maigi,

Vieniem svīda pēdas, citiem dega vaigi.

Savu centību mēs centāmies likt lietā,

Katrs gribēja būt klasē pirmā vietā.
Kā jau visas lietas dzīvē adaptējas,

 Lēnām uztrenējām zināšanas, spējas.

Sapratām mēs, kura učene ir vāja, 

Un pie kuras jāsēž gandrīz miera stājā.

Lai nu kā, bet beigās finišā mēs smaidām,

 sapulcēti visi apliecības gaidām.

Lai mums tālāk visiem labi dzīvē klājas.

Paldies, mīļā skola! Paldies, skolotājas!”

Paldies par klases audzinātājas darbu saņēma Inta Noriņa, bet 9.a un 9.b klašu vecāki skolai dāvināja dekoratīvus svečturus, kurus izmantot svētku rotājumos.

Paldies tika teiks arī 8.klašu skolēniem un klašu audzinātājām Līgai Siliņai un Ingai Čekaļinai par skaisti izrotāto terasi.

Apliecības saņemtas, mūzika izskanējusi, vasara turpinās, daži jau ir atraduši citu mācību iestādi – lai veicas, kāds vēl domā, un prieks, ka ar daudziem no absolventiem tiksimies 1.septembrī – SAVĀ VIDUSSKOLĀ!

Atbildēt