Informācija par turpmāko mācību procesa organizēšanu

Ministru kabinets ārkārtas sēdē ceturtdien, 12.martā, pieņēma lēmumu izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot koronavīrusa “Covid-19” izplatību.

Saskaņā ar šajā brīdī pieejamo informāciju, kā arī – atsaucoties uz vecāku uzdotajiem jautājumiem, informējam par sekojošo:

  1. no 13.marta tiek pārtraukta klātienes mācību procesa norise visās izglītības iestādēs;
  2. Salacgrīvas vidusskola ir atvērta, ja nepieciešams paņemt mācību grāmatas vai citas lietas;
  3. centralizētie valsts pārbaudījumi (eksāmeni) notiek paredzētajā laikā un kārtībā;
  4. no 16.03.-22.03. ir 1.-11.klašu skolēnu brīvlaiks – šajā laikā 1.-11.klašu skolēni skolu neapmeklē;
  5. no 23.03. – 14.04. skolēni skolu neapmeklē – mācības notiks attālināti. Pedagogi par mācību norises kārtību skolēnus informēs skolvadības sistēmā “E-klase” (mācību procesā tiks izmantoti digitālie mācību līdzekļi un video);
  6. lūdzu sekot līdzi aktuālajai informācijai skolas mājaslapā un “E-klases” pastā;
  7. visiem vecākiem “E-klases” pastā ir nosūtīta Edurio aptauja par gatavību un iespējām nodrošināt bērniem mācības ar interneta starpniecību. Lūdzu šo aptauju aizpildīt, lai varam operatīvi organizēt turpmāko mācību procesu;
  8. plānotā vecāku pēcpusdiena 2.aprīlī tiek atcelta ārkārtas situācijas dēļ. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar pedagogiem individuāli;
  9. no 13.marta ir atceltas VISAS interešu izglītības nodarbības, sporta treniņi (skolas sporta zāle ir slēgta), sacensības, publiskie pasākumi utt.

 

Mierpilnu dienu vēlot-

Sanita Šlekone

Atbildēt