Informācija 4.a un 4.b klases skolēniem un viņu vecākiem

Lai gan šis mācību gads tuvojas noslēgumam, domās jau esam ceļā uz nākamo. Informējam, ka arī 2020./2021.mācību gadā 4.a klases audzināšanas darbu turpinās skolotāja Jolanta Jirgensone un 4.b klases audzinātājas pienākumus turpinās veikt skolotāja Vineta Dance, kura vienlaicīgi rūpēsies arī par pirmās klases skolēniem.

Lai skaistas gaidāmās vasaras brīvdienas!

Atbildēt