ESF projekta ietvaros – mācīties citādāk

Mācību gada noslēgumā  skolās tiek aktualizēta pieeja – mācīties citādāk.

Šādu iespēju var realizēt ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” līdzdarbību, kas tiek realizēts Salacgrīvas vidusskolā sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi.

Salacgrīvas vidusskolas 3.a, 4.b un 6.a klase, kopā 48 skolēni un 3 pedagogi devās mācību vizītē uz kaimiņvalsti Igauniju, kurā iepazina Baltijas valstu kopīgo vēsturi – Igaunijas nacionālajā muzejā Tartu.

Izrādās, ka kaimiņiem igauņiem radniecīgo valodu ir vairāk, kā mums – latviešiem. Skolēni ar interesi klausījās gides stāstījumā – latviešu valodā, jo tas tika papildināts ar interaktīvu uzskati.

Arī senās sētas bija atsķirīgākas kā mūsu tautai, kuras esam redzējuši Brīvdabas muzejā. Nemainīga vērtība mūsu tautām bija darba spēks, labklājības simbols – zirgs. Muzejā vērojama bagātīga zirgu saku izstāde.

Trešklasnieki skolā apgūst latviešu senvārdus – lūk – pūra lāde, taču vizuāli tā ir atsķirīga, mūsu tautas pūra lādei ir kantaina forma. Izrādās, ka tas ar nolūku, jo apaļu formu vieglāk izripināt no mājas. Lielāko eksponātu – zirgu ratu kolekcija ir muzeja pagrabstāvā, taču to var aplūkot caur stikla grīdu.

Savukārt zinātnes centrā “AHHAA” skolēni apguva pirmos soļus fizikā, jo šīs klases skolā vēl nemācās fiziku. Skolēni saprata, ka fizika ir interesanta.

Kāpēc viļņi jūrā reizēm ir mazi, bet citā reizē lieli?

Ūdens aprite, ūdensspēks.

Mainīgajā ekspozīcijā skolēni iepazina zemūdens valstības lielākos iemītniekus.

Ne tikai fizikas likumu likumsakarības jāapgūst, vēl ir jāsaņem drosme, lai praktiski izbaudītu braucienu ar velosipēdu augstu gaisā pa trosi.

Un noslēgumā visi kopā iekustinājām sviru un pacēlām skaisto automobili.

Daudzpusīga diena trim Salacgrīvas vidusskolas klasēm. Pedagogi cer, ka ir iekustinājuši skolēnos interesi par eksaktajām zinātnēm un kultūrvēsturi.

Paldies skolas vadībai par atbalstu, organizējot šāda veida mācību vizītes.

Salacgrīvas vidusskolas direktores vietniece Iveta Kupča

p.s. plašāks apraksts 10.maija rakstā.

 

Atbildēt