Eglītes iedegšana

Jau par tradīciju kļuvusi eglītes iedegšana skolas priekšā , kurā iesaistās sākumskolas skolēni. 9.decembra rītā eglītē mazas rociņas iekarināja pašu gatavotos  eņģelīšus un ar dziesmām un labām domām aicināja “Eglīte,  iededzies!”  Egle šogad ir varen kupla un rotāta ar skaistām lampiņām. Eglītes iedegšanā piedalījās arī skolas direktors.Eglītes atkl.2013 007Eglītes atkl.2013 005vakarā