Ceļojošā izstāde LATVISKUMA VĀRDI CEĻO NO BIBLIOTĒKAS UZ BIBLIOTĒKU

Aicinu atlicināt laiku un iepazīties ar šo vērtīgo, interesanto un izzinošo Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas veidoto Vidzemes Patriotiskās dzejas festivālu vēsturi. Paldies par to sakām Salacgrīvas pilsētas bibliotēkas vadītājai Inesei Hedvigai Podziņai, kura ir šī pasākuma iniciatore 2005. gadā un izstādes veidotāja šogad.                                                                                                                   

Tajā, jau tālajā, 2005. gadā Lāčplēša dienā pirmo reizi Salacgrīvas kultūras namā pulcējās jaunieši no daudzām Vidzemes novada skolām, lai lasītu savu dzeju, tiktos ar latviešu vārda mākslas meistariem, tā aizsākot vērienīgu un unikālu pasākumu – Vidzemes Patriotiskās dzejas festivālu. Varam būt lepni, ka pirmajā festivālā, kura devīze bija PATRIOTISMS = LATVISKUMS, par laureātiem kļuva mūsu skolas skolēni Kristaps Muste, Gundega Mennika, Elvis Krūmiņš. Vairāki skolēni guva atzinību, viņu dzejoļi tika ievietoti festivāla izdevumā. Trešajā festivālā, kurš notika 2008. gadā, mūsu skolas audzēkņi Elīna Runce, Deivs Kuzmins, Kristaps Muste, Līvija Misāne, Sandija Bergmane ieguva godalgotas vietas, rakstot dzeju festivālam ar devīzi ES MĪLU LATVIJU. Arī 2010.gadā festivālā MANI VĀRDI LATVIJAI balvas saņēma Kārlis Alfrēds Sīlītis, Alita Numure un KRISTAPS MUSTE. Īpaši panākumiem bagāts bija piektais pēc skaita festivāls, kurā uzvarētāju laurus plūca Diāna Zmičerevska, Linda Priekule, Artūrs Emīls Valjuss, Keita Megija Sproģe, Lote Veckalne. Viņi rakstīja dzeju par ZAĻO VIDZEMI. Šis bija īpašs festivāls, jo Latvijas Prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu saņēma visi pasākuma dalībnieki. 2014. gadā festivāla moto bija BRAUC MĀJĀS, LATVIETI! Mikus Rodrigo Viļķins un Niks Jakovickis kļuva par uzvarētājiem.  8.Patriotiskās dzeja festivālā ar moto MŪS VIENO LATVIJAS SVĒTAIS VĀRDS starp laureātiem bija arī mūsu skolas skolēni Adrians Rāps un Estere Romanovska. Visiem šī pasākuma dalībniekiem bija iespēja tikties ar mūsu Jūras spēku kuģa Tālivaldis apkalpi un uzkāpt uz kuģa klāja, ēst lauku virtuves putru, paturēt savās rokās šaujamieročus, tikties ar mūsu dzejniekiem un citu mūsu Vidzemes novada skolēniem un domubiedriem.

Katrs no šiem festivāliem noslēdzās ar lāpu gājienu uz kapiem, kur tika pieminēti mūsu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, Salacas krastā kopā ar folkloras kopu Cielava dziedātas patriotiskās latviešu tautas dziesmas.

Šogad 9. Patriotiskās dzejas festivāls notika Preiļos. No mūsu skolas dalību pieteica 17 skolēni. Atzinību guva skolotājas Evijas Kosītes – Viļķinas audzēkņi Tīna Krūma, Renārs Ģēģers un Olivers Stāmers. Viņu vārsmas tika iekļautas dzejas krājumā “LATVIJA,CIK DAUDZ TEV VĒLOS TEIKT!” Savukārt attālināti meistarklasēs piedalīties tika uzaicināti Krista Gaile, Guntis Smalkais, Rolands Daugulis, Roberts Lēpmanis, Gabriela Kalniņa un Kristiāns Tazāns. Protams žēl, ka nebija iespējas klātienē tikties ar Jāni Streiču, mūsu dzejniekiem, paviesoties Latgales skaistajā pilsētā Preiļos, sapazīties ar citu skolu skolēniem.

NĀKAMGAD notiks 10. Patriotiskās dzejas festivāls! Kāds būs tā moto, vēl nezinām. Mums viss vēl priekšā, tikai vajag vēlēties un darīt!

Aicinu izlasīt mūsu skolas absolventa dzejoli, kurš ieguva 3. vietu 6.-7.kl. grupā Patriotiskās dzejas  festivālā 2008. gadā (Moto – Es mīlu Latviju).

Labi ir dzīvot zemē,

    Apkārt kur meži šalc.

      Tālumā aizvijas ceļi

         Visi tie mājup sauc.

           Izkāpju smilšainā krastā,

                Jūra kur debesis skar –

                    Atpakaļ, atkal mājās

                       Ir tik labi būt man….

Kristaps Muste – 3. vieta 6-7.kl. grupā, 2008.gads, skolotāja Pārsla Zvejniece

 Vēlot visiem mums gaišas domas,                                               

bibliotekāre Valentīna Kalniņa

Atbildēt