Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

Karjera ir kaut kas tāds, ko mēs katrs veidojam, realizējam, īstenojam bieži vien neapzinoties ka to sauc par karjeru! Viena no definīcijām:
Karjera ir izglītības, darba, privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā.

Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam. Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši tev.

Tātad karjeras izglītība palīdz jauniešiem:

Izprast sevi
Veidot pašapziņu
Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
Apzināt savas stiprās un vājas puses
Plānot un vadīt savu karjeru
Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
Pētīt izglītības iespējas
Pieņemt lēmumu

Pedagogs karjeras konsultanta uzdevums- attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai, konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras veidošanas jautājumos – palīdzēt jauniešiem izprast izglītības nozīmīgumu un Latvijas darba tirgus perspektīvas viņu karjeras izaugsmei.
Uzzini vairāk par to, kas tevi interesē, un sper pirmos soļus savu sapņu realizācijā!

Salacgrīvas vidusskolā par karjeras jautājumiem vari griezties 203.kabinetā pie pedagoga, karjeras konsultanta, Inta Ciršas .

Ieskaties!

www.niid.lv www.profesijupasaule.lv www.nva.gov.lv www.prakse.lv www.viaa.gov.lv