Baltu literatūras nedēļa

Projekts “Baltu literatūras nedēļa” bija ieplānots šī gada marta beigās, taču Covid-19 pandēmijas dēļ tika pārcelts uz rudeni. Projekta ideja Lietuvas skolu bibliotekāriem no Jonavas rajona radās pēc Ziemeļvalstu literatūras nedēļas piemēra, atzīstot, ka par vistuvāko kaimiņu – latviešu literatūru – Lietuvas skolās nemaz netiek runāts. Projekts, kura mērķis ir stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, iepazīstot radniecīgu tautu – lietuviešu un latviešu – literatūru, valodu, tradicionālo kultūru un vēsturi, pirmoreiz tika izsludināts 2017. gada pavasarī un uzreiz guva lielu atzinību – katru gadu tā dalībnieku skaits aug un katru reizi pārsteidz ar radošām idejām, skolēnu talantiem un ieinteresētību. Šogad projekta pasākumos skanēja kaimiņtautu valoda, dziesmas, tika lasīta un prezentēta pazīstamu rakstnieku daiļrade, organizētas radošās darbnīcas, filmu skates, rīkotas zīmējumu, grāmatu izstādes, viktorīnas.

Lietuvas skolās visvairāk tika lasītas un dažādi interpretētas Zanes Zustas “Ucipuci meklē mājas”, Jura Zvirgzdiņa “Tobiasa blēņu stāsti” un “Lauvas rūciens”, Imanta Ziedoņa “Krāsainās pasakas”, Annas Sakses “Pasakas par ziediem”, Vitas Štelmaheres “Piglas stāsti”, Rutas Skrebeles , “Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata”, Margaritas Stārastes “Zili brīnumi zaļā dārzā”, latviešu tautas pasakas un literārās Kārļa Skalbes pasakas. Vecāko klašu skolēni lasīja fragmentus no Māras Zalītes romāna “Pieci pirksti”, Jāņa Joņeva “Jelgava ʻ94”, Noras Ikstenas “Mātes piens” u. c.”/Latvijas bibliotēku portāls, 14.12.2020./

Salacgrīvas vidusskola bija viena no 15 Latvijas skolām, kura piedalījās šajā projektā.

Paldies sakām bibliotekārei Valentīnai Kalniņai par projekta koordinēšanu Salacgrīvas vidusskolā, paldies sakām pedagogiem Ingai Strantei, Vinetai Dancei, Evijai Kosītei – Viļķinai, Lailai Rozenbergai, Baibai Runcei, Ilonai Antonovai, Ivetai Rozenbergai un Valdim Kupcim par piedalīšanos starptautiskā skolu bibliotēku projektā, iesaistot tajā savus audzēkņus.

“Šķērsot robežas un pacelties pāri ikdienišķām rūpēm lieliski palīdz grāmatu lasīšana, bet to darīt klusajos ziemas vakaros ir it īpaši pievilcīgi.”

Atbildēt