ATTĀLINĀTĀS mācības no 26.aprīļa

“Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana”, ievērojot reģiona principu, Salacgrīvas novads nav “drošo novadu” sarakstā no 26.aprīļa.

Tātad mācības 1. – 12. klašu skolēniem tiks organizētas ATTĀLINĀTI NO 26.APRĪĻA.

Stundu plānojums tiks ievietots skolvadības sistēmā “E – klase” skolēnu e- dienasgrāmatā, par to atbildīgs ir katra mācību priekšmeta pedagogs.

Lai visiem laba veselība! Gaidīsim labās ziņas nākamajā trešdienā.

Skolas administrācija

Atbildēt