ATTĀLINĀTĀS mācības no 24.maija

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana”, ievērojot reģiona principu, Salacgrīvas novads nav “drošo novadu” sarakstā no 24.maija.

Mācības 1. – 12. klašu skolēniem ATTĀLINĀTI no 24.maija.

12. klases skolēni uz skolu dodas divas dienas nedēļā un izmanto klātienes konsultācijas 1:1.

Mācību darba plānojumam sekot skolvadības sistēmas “E – klase” skolēnu e- dienasgrāmatā, par ierakstiem atbildīgs ir katra mācību priekšmeta pedagogs.

Lai visiem laba veselība!

Skolas administrācija

Atbildēt