ATGĀDNE

Kā rīkoties, ja skolā tiek atklāts infekcijas gadījums?

Ieteikumi piesardzības pasākumiem: https://www.visc.gov.lv/…/ieteikumi_piesardz_pas_papild…

Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātie ieteikumi, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (skatīt te: https://www.spkc.gov.lv/…/ricibas-algoritms-aaei_covid…) ℹ️

Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekšminētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

Kontaktus saziņai skatīt www.spkc.gov.lv.

Atbildēt